Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na

AUKCJĘ

Będzie można nabyć na niej: wyklejankę Wisławy Szymborskiej, rękopis Piotra Skrzyneckiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, scenariusz Krystyny Jandy i wiele innych. Dochody z licytacji części rękopisów zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Aukcja odbędzie się 22 października 2016 roku

w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, przy ul. Meiselsa 17 Kraków.

Początek licytacji o godzinie 11.00.

Rękopisy można zobaczyć tutaj: rekopisy