Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Prof. dr hab. Beata SzymańskaAleksandrowiczpoetka, autorka książek z zakresu filozofii, tłumaczka.

Urodziła się 29 stycznia 1938 roku w Puławach. Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała na łamach Dziennika Polskiego w 1960 roku. Teksty publikowała najczęściej w Kulturze, Magazynie Kulturalnym, Nowym Wyrazie, Przekroju, Życiu Literackim. Pisała także artykuły do m.in. Przeglądu Filozoficznego i Studiów Filozoficznych. Wiersze autorki zamieszano antologiach im.in.: Owoc rodzi drzewo (WL 1978), Ja i ty (Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982), Strofy o porach roku (Iskry, Warszawa 1985). Publikacje w dziedzinie filozofii m.in. Modernistyczne koncepcje wybitnej jednostki w dziejach: poglądy Antoniego Langego (UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1975), Koncepcje rozwoju w filozoficznej myśli wschodu i zachodu (Tradycja i wyzwanie, „Universitas”, Kraków 1998). Jako tłumaczka dokonuje przekładów z języka francuskiego, czeskiego i rosyjskiego.

Beata Szymańska opublikowała następujące książki i zbiory wierszy: Próba porównania – poezje (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962), Sny o porządku – poezje (WL, Kraków 1965), Sztychy reńskie – poezje ( Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969), Trzciny – poezje (WL, Kraków 1970), Opowiadania (WL, Kraków 1977), Immanuel Kant (Ossolineum, Wrocław 1978), Poeta i nieznane: poglądy filozoficzne Antoniego Langego – (Ossolineum, Wrocław 1979), Co to jest strukturalizm? (Ossolineum, Wrocław 1980), Metafizyka i pesymizm: o niektórych koncepcjach filozofii drugiej połowy XIX wieku (Ossolineum, Wrocław 1983), Wiersze (WL, Kraków 1983), Od mistycyzmu do symbolizmu: Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg (Ossolineum, Wrocław1985), Berkeley znany i nieznany (Ossolineum ,Wrocław 1987), Wybór wierszy (WL, Kraków 1987), Przeżycie i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988 – Rozprawy Habilitacyjne; nr. 142), Mistycy i pesymiści ( Ossolineum, Wrocław 1991), What is Self- realization (Polish Academy of Sciences, Cracov 1998), Filozofia Wschodu – praca zbiorowa pod redakcją Beaty Szymańskiej (Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001), Słodkich snów Europo – poezje (Kraków 2005), Chiński buddyzm chan ( 2009), Wybór wierszy – seria Poeci Krakowa (ŚOK, Kraków 2009), Złota godzina – poezje (Biblioteka SPP, Kraków 2013), Koty – poezja ( Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015).

W 2014 nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tom Złota Godzina.

Od lat aktywnie działa na rzecz krakowskiego środowiska pisarzy, obecnie jako Wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki została odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis ( 2015 r.).

Beata Szymańska należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, obecnie jest Wiceprezesem oddziału krakowskiego.