Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Anna GORAZD

Ur. 26 marca 1932 roku w Kostopolu, w dawnym województwie łuckiem (Wołyń, Dawne Kresy RP). Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1955 roku. Uczyła w szkole podstawowej na Nowej Hucie (1957-1966), pracowała na UJ (1966-1972) w zawodzie bibliotekarki, następnie w Krakowskim Wyd. Prasowym RSW „Prasa” (1972-1976); publicystka „Gazety Krakowskiej”. Liczne felietony i reportaże literackie. Stała współpraca z „Kurierem Polskim”, krakowską rozgłośnią Polskiego Radia, oraz okazjonalna z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Kulturą”, „Perspektywami”, „Przekrojem”, „Wieściami”, „Za i Przeciw”, „Vestnikiem” (Belgrad). Od 1976 publicystka w tygodniku zakładowym „Głos Nowej Huty”, do czerwca 1982 roku. Członek redakcji tygodnika „Małopolska” NSZZ SOLIDARNOŚĆ (1995-1997). Praca społeczna: harcerstwo, ZMP, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1968-1981, z której wystąpiła po tzw. „prowokacji bydgoskiej”), od sierpnia 1980 rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego Hutników Huty im. Lenina w Krakowie, (czynna uczestniczka strajków, internowana w okresie stanu wojennego). Od 1971 roku członkini Związku Literatów Polskich, zaś od 1989 roku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

PUBLIKACJE
Debiut prozatorski – opowiadanie Tam, gdzie niebo w jednodniówce literacko-graficznej w 1964 roku oraz w „Życiu Literackim”. Debiut książkowy: „Krakowski Almanach Młodych”, (Wyd. Literackie 1964) – opowiadanie pt. Ptak. Debiut prozatorski: Pejzaż z aniołem (Warszawa, „Czytelnik” 1965), Kochaj cierpliwie (Warszawa, „Czytelnik” 1968), Martwy sezon (Warszawa „Czytelnik” 1971).
PRYWATNIE
Zamężna.