Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Bogusław ŻURAKOWSKI

Poeta, krytyk literacki, kulturoznawca, wykładowca. Urodzony 9 lipca 1939 roku w Stanisławowie na Dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Profesor w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny). Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury UJ. Zajmuje się filozofią wartości, aksjologią literatury, literaturoznawstwem, literaturą dla dzieci i młodzieży. Debiutował w 1957 roku w Opolu w Polskim Radiu. Pierwszy zbiór wierszy Taniec bez ludzi ogłosił w 1962 roku. Federacja PEN-Clubów w Londynie przyznała mu w 1965 roku wyróżnienie. Otrzymał też Nagrodę Literacką im. S. Piętaka, zaś w 1983 roku Międzynarodową Nagordę „Pinocchio” przyznaną przez Fondazione Nazionale „Carlo Collodi” w Pescia (Włochy). Prezes Krakowskiego Oddziału SPP od 1996 roku do kwietnia 2008 r. Pomysłodawca wielu imprez literackich, między innymi: Krynickich Jesieni Literackich, „Czwartków Literackich”, Festiwalu „Literatura bez granic”, „Poezja i gwiazdy „(Jama Michalika).