Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Charles Kraszewski

Charles Stephen Kraszewski urodził się w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych. Pisze głównie po angielsku; dotychczas wydał trzy tomiki wierszy: Beast (Zwierzę, 2013), Diet of Nails (Gwoździ pokarm, 2014) i Chanameed (2015). Poszczególne wiersze polskie wyszły w londyńskim Pamiętniku literackim i w wrocławskiej Odrze. Zbiór jego polskich wierszy, pod tytułem Uzda, czeka na wydawcę.

Jest też tłumaczem literackim; głównie zajmuje się poezją i dramatem. Jego angielski przekład wszystkich części Dziadów Mickiewicza ukaże się w Londynie (wydawca: Glagoslav) w październiku 2016 r. Tłumaczy także z angielskiego na polski. Miesięcznik Odra drukował jego przekłady z dramatu T.S. Eliota Opoki, oraz wiersze Robinsona Jeffersa; nowe przekłady z amerykańskiego poety Lawrence’a Ferlinghettiego ukażą się tamże.

Wśród jego książek o profilu krytycznym można wymienić Irresolute Heresiarch: Catholicism, Gnosticism and Paganism in the Poetry of Czesław Miłosz (Niezdecydowany herezjarcha: katolicyzm, gnostycyzm i pogaństwo w wierszach Czesława Miłosza) wydana w 2012 r. przez Cambridge Scholars Press (Newcastle-on-Tyne, Anglia).

Jest laureatem nagrody londyńskiego Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za propagowania polskiej kultury za granicą (2013).