Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Halina DANILCZYK

Pisarka, publicystka. Ur. 23 kwietnia 1930 r. w Prandocinie. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Córka Mariana Świebodzińskiego i Władysławy z Sułkowskich. Wdowa po mężu Michale. Dzieci: Zbigniew (1951), Leszek (1952), Danuta (1958). Absolwentka WSWF – z tytułem magistra. W szkolnictwie średnim pracowała w latach 1950-1979, zaś w latach 1984-1990 – w Bibliotece Osiedlowej w Krakowie, a następnie, aż do chwili obecnej, w redakcji TRK „Źródło”. W latach 80. współpracowała też z konspiracyjnym Wydawnictwem „Myśli Nieinternowanej”. W latach 1979-1981 – członek Związku Literatów Polskich. Od roku 1989 – Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

PUBLIKACJE
W latach 70. i 80. publikowała recenzje, szkice, felietony, reportaże m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”, „Kierunkach”, „Wieściach” i in., a później w „Źródle”. Powieści: „Świątek z gruszy” (LSW, 1972, III nagroda w konkursie), „Faun i sikorka” (Pax, 1973), „Brasilia jest w tobie” (1978, LSW, I nagroda w konkursie), „Łowy” (Iskry, 1979), „Skład porcelany” (LSW, 1983), zbiorek opowiadań „Kompozycje” (Suszczyński i sp., 1995). Przygotowane do druku: „Zaledwie kilka kroków”, „Donikąd, tak sobie”, „I pójdziesz górą”, „Instytut Kształcenia Charakterów”, „Imieniem Wiosny”, „Trzeciego dnia w Samarkandzie”, różne opowiadania.

Autorska witryna: www.hdanilczyk.lh.pl