Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Jerzy SURDYKOWSKI

Urodzony w 1939 r. W młodości wykonywał wiele zawodów, był marynarzem, inżynierem-elektronikiem, programistą komputerów, stoczniowcem, instruktorem alpinizmu. Jako pisarz debiutował w 1966 roku powieścią Powracający z morza. Od 1969 roku dziennikarz, autor kilku książek publicystycznych i reporterskich. Jego sztuka teatralna Horoskop po wystawieniu 1976 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu nie została dopuszczona przez ówczesne władze do dalszego rozpowszechnienia. Podobnie ukończona w 1975 roku powieść Oblężenie musiała czekać na okres Solidarności, by zostać opublikowana w 1981 roku (Wydawnictwo Literackie, Kraków). Jesienią 1980 roku wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pełnił tę funkcję do roku 1990, także w konspiracji, gdy SDP działało nielegalnie po wprowadzeniu stanu wojennego. W tym okresie – pozbawiony możliwości pracy w państwowych mediach – współpracował z Tygodnikiem Powszechnym, prasą podziemną i emigracyjną. Notatki gdańskie, zbiór jego reportaży o ludziach Solidarności został wydany w roku 1982 przez emigracyjne wydawnictwo Aneks w Londynie, potem miał trzy wydania podziemne w kraju, a w 1990 pierwsze polskie wydanie legalne (Glob, Szczecin). Za pracę na rzecz wolnego słowa w latach 1980 – 89 odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. W latach 1990 – 1996 konsul generalny RP w Nowym Jorku, 1999 – 2003 ambasador RP w Tajlandii, Birmie i na Filipinach.

W ostatnich latach wydał powieści: S.O.S. (Prószyński, Warszawa, 2005), Paradygmat (Austeria, Kraków, 2011), oraz Pójdę pluć na wasze trumny (Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015). Zbiory esejów filozoficznych: Wołanie o sens (Prószyński, Warszawa 2006), oraz Odnajdywanie sensu (Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017). Publikuje czasem w miesięczniku Kraków, oraz prowadzi cotygodniowy felieton Advocatus Diaboli (wtorki) w dzienniku Rzeczpospolita. Przygotowana jest do wydania kolejna powieść Krótka historia wszechrzeczy (Oficyna Wydawnicza Volumen).

kontakt : surd@op.pl