Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Krystyna WROŃSKA

k.wronskaUrodziła się 17 stycznia 1942 r. w Nowym Sączu . Od 1945 r. mieszka w Krakowie. Tu ukończyła studia na kierunku filologii polskiej, tu pracowała w zawodzie nauczycielki, tu też [ w 1973 r.] zadebiutowała w prasie literackiej jako poetka. Publikowała odtąd w „Życiu Literackim”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Magazynie Kulturalnym” i innych czasopismach. Lata siedemdziesiąte to okres członkostwa w Kole Młodych przy ZLP. Udział w ogłaszanych konkursach poetyckich zaowocował licznymi wygranymi. W 1995 r. przyznano jej także 1 miejsce w dziedzinie prozy [w II Otwockim Konkursie Literackim]. Opublikowała dotąd 6 zbiorków poezji. Utwory trafiły też do kilkunastu almanachów. Od grudnia 2012 r. jest członkiem SPP.

Strona internetowa: http://www.krystynawronska.com/