Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Krzysztof LISOWSKI

KRZYSZTOF LISOWSKI – poeta, redaktor, krytyk literacki, eseista, prozaik, tłumacz, autor wierszy dla dzieci – urodził się 2 sierpnia 1954 roku w Krakowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował jako poeta w roku 1972 na łamach „Życia Literackiego”. Od 1977 roku pracuje w Wydawnictwie Literackim, jest członkiem redakcji miesięcznika „Kraków” oraz współpracownikiem kilku pism ( „Kresy”, „Nowe Książki”). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. W latach 1999-2000 członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wykładał w szkole „creative writing” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisywał felietony i omówienia książek do „Megaronu”, „Życia”, „Rzeczypospolitej”. Współredagował „Dekadę Literacką” (1990-2005).

Za twórczość literacką otrzymał m. in.: Nagrodę im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1981), stypendium Fundacji im. Adama Mickiewicza w Toronto (1987), Nagrodę Miasta Krakowa (1990), „Krakowska Książka Miesiąca” (za 33 zapewnienia o miłości do świata – X/1999), stypendium rządu Szwecji na Gotlandii (2000), Nagrodę Poetycką im. Bednarczyków (2014), kilkakrotnie stypendium Ministra Kultury RP.

Opublikował następujące tomy i wybory wierszy:

1/ Próba obywatelstwa (WL, 1975)

2/ Wiersze (WL, 1977)

3/ Wypożyczalnia i inne wiersze (WL, 1979)

4/ Drzewko szczęścia (WL, 1980)

5/ Pewne kręgi mistyków (WL, 1982)

6/ Wiersze i epitafia (Czytelnik, 1984)

7/ Wybór (WL, 1986 – wybór wierszy)

8/ Ciemna dolina (Śląsk, 1986)

9/ Wieczorny spacer i inne wiersze (Znak, 1992)

10/ Wiersze wybrane (Wydawnictwo Miniatura, 1992)

11/ 99 haiku. Inne wiersze (Oficyna Literacka, 1993)

12/ Piętnaście tysięcy dni (Oficyna Cracovia, 1995 – wybór wierszy)

13/ Światło lasów (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1996)

14/ Przechodzenie przez rzekę (Wydawnictwo W.A.B., 1997)

15/ 33 zapewnienia o miłości do świata (Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1999)

16/ Rzeczy widzialne i niewidzialne (Wydawnictwo Nowy Świat, 2001)

17/ Stróża. Wiersze ze światła (Wydawnictwo Literackie, 2002)

18/ Feng shui dla bezdomnych (Wydawnictwo Literackie, 2003)

19/ Poszukiwacze światła. Seekers of Light (Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie/Gnome, 2004)\

20/ Niewiedza (Tlőn&Uqbar, Kraków 2007)

21/Tom prozyBUDZIK PLATONA. Rzeczy podróżne (wrzesień, Kraków 2007)

22/ Wiersze i między wierszami (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2009)

23/ Greckie lustro (tom szkiców i prozy – seria Meridian, wyd. Pogranicze, Sejny 2011)

24/ Nicości, znikaj (wiersze – Instytut Mokołowski, Mikołów 2011)

25/ Czarne notesy (małe prozy, poematy – Forma, Szczecin 2012)

26/ Poematy i wiersze do czytania na głos (WBPiCAK, Poznań 2013)

27/ Nicoto, zmaz (Nicości, znikaj) – wybór wierszy po czesku w tłumaczeniu Vaclava Buriana (Burian a Tichak, Ołomuniec 2014)

28/ Motyl Wisławy (proza-eseje-wywiady, wyd. Forma, Szczecin 2014)

Jest również autorem dwóch zbiorków liryki dla dzieci (Wiersze Uli oraz Ktosie i Cosie) i współautorem tomu rozmów z pisarzami emigracyjnymi pt. Londyn – Toronto – Vancouver (Stowarzyszenie Literackie KRESY, Lublin 1993). W 1997 opublikował w Wydawnictwie Literackim książkę poświęconą Stanisławowi Czyczowi pt. Stanisław Czycz Mistrz Cierpienia. Współautor tomu wspomnień o Adamie Włodku Godzina dla Adama (WL, 2000). Jest autorem wielu opracowań edytorskich, wstępów i posłowi. W ostatnich latach publikował także za granicą, m. in. w „Liście Oceanicznym” (Toronto), londyńskim „Dzienniku Polskim”, paryskiej „Kulturze”, amerykańskich periodykach – „Quarterly West”, „Boulevard”, „International Quarterly”, „Black Warrior Review”, Mid-American Review”, „Meridian” oraz nowojorskim „The Literary Review”.

Jego utwory zamieszczane były w kilkudziesięciu antologiach, a także tłumaczone m. in. na czeski, słowacki, ukraiński, rosyjski, serbsko-chorwacki, węgierski, słoweński, francuski, niemiecki i angielski (ostatnio w antologii Dreams of Fires. 100 Polish Pems 1970-1989, Salzburg 2004).

Jego wiersze znalazły się na płycie-antologii Głosy poetów (Kraków, 1997), są śpiewane przez Dorotę Koman ( płyta Te wszystkie kolory we mnie, 1997).

Spotkania autorskie za granicą m. in. w Pradze, Toronto, London (Ontario), Londynie, Słowenii, Trieście, Wiedniu, Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie, Ołomuńcu, Opavie.

O twórczości Krzysztofa Lisowskiego pisali m.in.: Marta Wyka, Jacek Łukasiewicz, Marian Stala, Piotr Szewc, Janusz Drzewucki, Janusz Szuber, Jerzy Gizella, Jerzy Pilch, Adriana Szymańska, Julian Kornhauser, Stanisław Stabro, Tadeusz Komendant, Władysław Zawistowski, Helena Zaworska, Andrzej Niewiadomski, Włodzimierz Jurasz, Andrzej Kaliszewski, Anna Nasiłowska, Arkadiusz Morawiec i in.