Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Michał PIĘTNIEWICZ

Michał Piętniewicz

Michał Piętniewicz

Urodził się 13.01.1984 roku w Tarnowie, gdzie zdał maturę. Studiował polonistykę na UJ.
Doktor nauk humanistycznych UJ w zakresie literaturoznawstwa. Wydał arkusz poetycki Oddział otwarty jako nagrodę w projekcie Połów (Biuro Literackie, 2008), tomik poetycki Odpoczynek po niczym (2011 Miniatura), zbiór opowiadań Tarnowskie baśnie i mity (Miniatura 2012). Najnowsza publikacja to tom poetycki Na oścież, (Zeszyty Literackie, 2014).

Publikował w Dekadzie Literackiej, Arcanach, Arkadii, Nowym czasie , Metaforze, Fragile,, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Frondzie, Odrze, Akcencie, Miesięczniku Kraków, Ha!arcie, Wyspie, Kontekstach Kultury, Zeszytach Literackich, Twórczości, w Przystani Biura Literackiego, w internetowej Szafie, w Pkpzin, Nowej Dekadzie Online. Jest redaktorem kwartalnika literacko-artystycznego Metafora w roku 2012.

Był wyróżniany w kilku konkursach poetyckich. Między innymi im. Zbigniewa Dominiaka Moje świata widzenie, czy w konkursie im. Witolda Gombrowicza Przeciw poetom. Stypendysta prezydenta Miasta Krakowa w dziedzinie literatury w roku 2012.

Prowadził zajęcia na UJ w Krakowie i PWSZ w Tarnowie z przedmiotów: literatura współczesna, historia oraz teoria filmu i warsztaty krytyczne. Tłumaczony na język rumuński oraz włoski. Prowadził przez dwa lata cykl wykładów dla Domu Kultury Podgórze w Krakowie o polskiej poezji. Oprócz tego współpracował ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie oraz Fundacją Urwany Film. Organizuje spotkania Koła Młodych, jako jego przewodniczący, przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie (w dorobku organizacyjnym, zorganizowanie Wiosny Młodych oraz cyklu Nowa poezja krakowska). W dorobku również spotkania autorskie po różnych miastach Polski, jak też w samym Krakowie. Przez pewien czas sekretarz grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej”. Obecnie uczestnik tego grantu.