Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Mirosława KUŚ

Urodzona w Gorlicach. w rodzinie nauczycielskiej. Poetka, dziennikarka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od momentu jego postania. Ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

PUBLIKACJE
Publikowała m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Zeszytach Literackich”, „Odrze”, „Znaku”, „Więzi”, „NaGłosie”, „Dekadzie Literackiej”. Przekłady jej wierszy ukazują się w prasie zagranicznej, głównie w Niemczech i USA a także w Szwecji, Bułgarii i Słowenii oraz zostały zamieszczone w paru zachodnich (Niemcy, USA, Szwecja) wyborach poetów polskich oraz poetów Europy Środkowej i Wschodniej (USA); Wydała pięć (sześć) zbiorów wierszy: (Wiersze, Kraków 1978, samizdat w sześciu numerowanych egzemplarzach, okładka: prof. Krystyna Wróblewska); Gdzieś jest ta oaza (WL, Kraków 1981); Natura daje mi tajemne znaki (MAW, Warszawa 1988); Rajski pejzaż (Baran i Suszczyński, Kraków1995); Przekłady z zieleni (Plus, Kraków 2001); O, niebotyczna góro garów (Plus, Kraków 2004); Między tym a tamtym brzegiem (
Collegium Columbinum, Kraków 2010) Antologie: Ambers aglow, Host Publications, Inc, Austin, Texas 1996; Shifting boarders, Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey 1993); Das Unsichtbare lieben, Kirsten Gutge Verlag, Koln 1998; Poezja i gwiazdy SPP. Oddział Kraków, Plus, Kraków, corocznie od 1995 do 2005;Publikuje również opowiadania i bajki dla dzieci (m.in. w podręcznikach szkolnych). Jest laureatką wielu konkursów, zdobyła m.in. I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Jaszczurowy Laur” (Kraków, 1976), I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Trzeciego Programu Polskiego Radia (ogłoszonym przez programy „Powtórka z rozrywki” i „60 minut na godzinę”), wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Janczarskiego (twórczość dla dzieci).Była redaktorką czasopisma dla dzieci „Główkolandia”. Piosenki do jej tekstów śpiewają m.in. Skaldowie. Zajmuje się również krytyką literacką, a także pisuje w prasie, najczęściej na tematy związane z nauką. Mieszka w Krakowie.

e-mail: anmiks@yahoo.com