Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Stanisław Jerzy KULIŚ

STANISŁAW JERZY KULIŚ (ur. 28.03.1952 r.)

Inicjator i współorganizator programów, wystaw, plenerów, festiwali i spotkań z grupami twórczymi, szczególnie w realizacji programów artystyczno kulturalnych na Europejskim Szlaku Via Regia, głównie w Polsce i na Drodze Królewskiej w Krakowie. Z jego inicjatywy zrealizowanych zostało, przy współudziale z licznymi twórcami z Polski i zagranicy, stowarzyszeniami twórczymi, fundacjami, muzeami, uczelniami i szkołami ponad siedem tysięcy programów artystycznych, głównie w słynnej historycznej kawiarni literackiej Jama Michalika w Krakowie, gdzie od roku 1991 podtrzymuje tradycje artystyczne tego miejsca. ProwadSJK do Biogramzi także działalność w D.W. Tryumfy w Krynicy Zdrój, a od 2011 r. w remontowanym Pałacu Dietla w Sosnowcu.

Współorganizator programów na Szlaku Młodej Polski oraz Szlaku króla tenoru Jana Kiepury; Kraków – Krynica Zdrój – Sosnowiec, a także spotkań politycznych, sympozjów historycznych, filozoficznych, muzycznych i literackich.

Wspiera twórców i grupy twórcze, głównie oddział krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, współrealizując od roku 1995 Noce Poezji, wieczory autorskie, jubileusze i Spotkania z Gwiazdami w Jamie Michalikowej, a także zapraszając corocznie pisarzy do Krynicy Zdrój – od 1996 r. Krynicka Jesień Poezji z SPP, a od 2010 Krynica Poezji.

Stanisław Jerzy Kuliś jest autorem poematu: Aeroplany, napisanego w 1995r. na Stulecie Młodej Polski i Jamy Michalikowej (wyd. drugie 1999), zbiorów poezji, w tym: Torty(1999), Przemienienie (2003), Akademia Akropolis iPaństwo Słowa (1999,2010), Tryptyk Krakowski (2010 – 2012), Regina Polonia (2010), Królestwo (2010-2012), Polonia Korona 2013, Barcelona, Katalonia 2013 -2014, Katedra Królewska 2014 i Zbioru poezji, a prozą: Święte Miasto Ojca, Królestwo, Ze stron Kronik i Dzienników, Powrót, a wspólnie z żoną Ewą: Tryumfy Krynicy.

Autor przestrzennych obrazów, projektów i wystaw z zastosowaniem nowych technik medialnych: Państwo Słowa 1998: Akademia Akropolis 1976 – 2000, 2010, JUBILEUSZ 2000, URBI ET ORBI (1999-2000), EURO-POLONIA-2012. Jest także autorem projektów do widowisk światło dźwiękowych, tekstów do utworów muzycznych, w tym: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS i PATER NOSTER (2012) oraz Pieśni, Psalmów i Hymnów Królestwa Narodów. Poświęca wiele pracy na projekty obiektów sakralnych, domów, wnętrz, ołtarzy, witraży i fresków.

W twórczości literackiej oraz plastycznej, buduje swe kompozycje, posługując się kluczami geometrycznych proporcji, alfabetów i filozofii starożytnych, gotyku, renesansu i współczesności, jako rozwijanej mądrości Cywilizacji Słowa, zdolnej do przyjęcia, narodzin i tworzenia kolejnych kultur świata, jako wspólnego, ponadczasowego stwórczego dzieła. W celu potęgowania przekazu, łączy i uzasadnia mądrość legend, mitów, religii, historycznych zapisów i rozwijanych nauk, jako wspólnie realizowane świadectwo prawdy. Łącząc sens pracy, istnienia i tworzenia kolejnych pokoleń, wymaga od współczesnych, konieczności właściwego wyobrażenia i rozumienia sensu kolejnych etapów przekazu, przygotowujących ludzkość w wejściu na drogę powrotu do Królestwa Ojca. Uzasadnia sens poszanowania i dowartościowania owoców ludzkości przeszłości. Po przez logiczną interpretację kultur, jako kolejnych etapów rozrastającego się Drzewa Żywota, zachęca współczesne i przyszłe pokolenia do pielęgnowania jego dojrzewających owoców, za którego właściwy rozwój w pełni ponosi odpowiedzialność także współczesny człowiek.

Działalnością i twórczością inspiruje i kreatywnie wpływa na zrozumienie mądrości, celu i konieczności budowy, wspólnie realizowanego kulturowego dziedzictwa, po przez wskazanie konieczności przejęcia kluczy Królestwa przekazanego boskiego planu, w współtworzeniu Królestwa Narodów, Boga i Człowieka.

Jako duchowy wizjoner przedstawia i wskazuje miejsce, posłannictwo i misję państw basenu Morza Śródziemnego oraz Słowiańszczyzny, w tym, szczególnie Polski w obecnym, duchowym przywództwie i dalszym rozwoju kolejno rozwijanych kultur świata.

Od roku 2003 członek wspierający Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Określany przez twórcze kręgi dobrodziejem i przyjacielem artystów.

Odznaczony medalami: przez Ministra Spraw Zagranicznych Węgier medalem Świętego Stefana, za włączenie się w mecenat Sympozjum Sztuka Narodowa, w Stulecie Miasta Sosnowca i Urodzin Jana Kiepury, Mera Casablanki Królestwa Maroka i inne.

Przez kolejnych prezydentów i władze miejsc działalności, a także przez liczne stowarzyszenia, fundacje, instytucje i twórców wielokrotnie wyróżniany za mecenat we współorganizowaniu, tworzeniu i wspieraniu kultury.