Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Stanisław PISKOR

Prozaik, eseista; ur. w roku 1944, na Zamojszczyźnie. Ukończył historię sztuki na UAM w Poznaniu. Doktoryzował się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Był redaktorem czasopism kulturalnych i programów artystycznych w TVP, współzałożycielem i sekretarzem Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Twórczych i Naukowych w Katowicach (1980-81), delegatem na IV Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W kadencjach 1990-92 i 1995-97 był prezesem Oddziału Katowickiego SPP, a w latach 2000 – 2005 był sekretarzem, a następnie wiceprezesem. Zarządu Głównego SPP. Członek Polskiego PEN Clubu. Publikował w kilkunastu czasopismach.

Ważniejsze publikacje książkowe:

– Spór o poezję, Wydawnictwo Literackie , Kraków ,1977 (eseje – współautor)

Ruchomy kraj, Wydawnictwo Literackie, Kraków ,1980 (powieść)

O tożsamości polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków ,1988 (wyróżniona trzema nagrodami: Funduszu Literackiego (1988), Imienia W. Rzymowskiego (1989), Miesięcznika Literackiego – Książka Roku (1988).

Na moście Europy, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice, 1991 ( Doroczna Nagroda „Solidarności”, 1992)

Strategia kultury, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 2000

Transfiguracja, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice, 1992, „MediaTown”, 2010 – wydanie II

e-mail: s.piskor@wp.pl