Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Szczęsny WROŃSKI

Urodzony 27.03.1951 r. w Żywcu. Poeta, prozaik, aktor, reżyser, performer i animator kultury. Mieszka w Krakowie i w Kielcach.

Twórca Teatru Promocji Poezji.

Leader formacji teatralno-rockowej realizującej spektakle poetyckie.

Kierownik literacki i organizacyjny oraz wiceprezes Stowarzyszenia Dialog.

Debiut poetycki w „Życiu Literackim” (1977), debiut prozatorski w „Studencie” (1978). W latach 1980-81 był prezesem Koła Młodych przy ZLP w Krakowie.

W latach 1981/85 asystent reżysera, współpracownik artystyczny oraz kierownik studia aktorskiego w Teatrze STU (autor songów w pamiętnej inscenizacji „Ubu Króla„ 1981). Ze Zbigniewem Zagajewskim współtworzył „Warsztaty teatru magicznego” (1989 – 95). W latach 1990 – 93 zrealizował międzynarodowy projekt teatralny wspólnie z Tabard Theatre i Praxis Theatre Laboratory z Londynu i prowadził teatralne sesje warsztatowe dla studentów londyńskich szkół teatralnych.

Współtwórca i współorganizator „Nocnego Maratonu Poezji”, imprezy festiwalowej, współfinansowanej przez Gminę Miejską Kraków, której pierwsza edycja odbyła się 30 czerwca 2007, a druga, pn. „Krakowski Festiwal Muzyki i Poezji”, 14 czerwca 2008 na estradzie Rynku Głównego w Krakowie. Współtwórca i współorganizator Festiwalu Andrzeja Bursy „Byczo u Poety”, Kraków, 15-18 czerwca 2009.

Prowadzi ­autorskie programy literackie (najbardziej znane: „Rozmawiajmy wierszami”, „Mój debiut”) oraz warsztaty dotyczące teatru i literatury. Jest redaktorem książek.

Był członkiem Związku Literatów Polskich w latach (1999 – 2009), w tym prezesem Krakowskiego Oddziału ZLP (2005 – 2009). Z funkcji prezesa i z uczestnictwa w Związku zrezygnował w geście protestu przeciw uwikłaniom większości członków Prezydium Zarządu Głównego ZLP we współpracę z tajnymi służbami PRL.
Od marca 2010 r. jest członkiem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP).
Publikował w prasie literackiej oraz w antologiach i almanachach.

Publikacje książkowe:

„Nadzieja matka głupich” (wiersze), ZLP Kraków 1980

„Praktyki” (powieść), Wyd. Łódzkie 1984

„Przenikanie” (wiersze), Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia 1998

„Potwór nie opisany” (proza eseistyczna), STON 2, Kielce 1999

„Wolna miłość” (powieść) STON 2, Kielce 2000 ( I nagroda   w ogólnopolskim konkursie im. M. Reja z Nagłowic 1998 r.)

„Smak ciemności, smak światła” (wiersze), Wyd. Miniatura, Kraków 2006

„Poręcze” (wiersze, proza), Wyd. Miniatura 2006

„Nie pozwól milczeć sercu” (wybór wierszy). Wyd. Naukowe DWN, Kraków 2008

”Pogwarki o Kaczmarku” (wspomnienia), Oficyna APLA,   Kielce 2013

„Konsultanci” (powieść), Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2014

„Czas rozpocząć” (wiersze), Wydawnictwo i Drukarnia Tercja, Kraków 2015

 

strona prywatna: www.szczesnywronski. pl

e-mail: wronski@pro.art.pl