Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Tadeusz Kisielewski

OLYMPUS DIGITAL CAMERATadeusz A. Kisielewski – politolog, niezależny analityk stosunków międzynarodowych, zajmuje się globalną geopolityką i geostrategią, również historią najnowszą. Jest także publicystą i komentatorem politycznym.

Urodził się 24 czerwca 1950 r. w Krakowie, ukończył z drugą lokatą XIII Liceum Ogólnokształcąca im. Bohaterów Westerplatte. Następnie początkowo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię klasyczną i historię starożytną, będąc równocześnie słuchaczem w Instytucie Filologii Angielskiej. Po trzech semestrach przerwał studia na UJ, by następnie podjąć je w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1979 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Z przyczyn od siebie niezależnych dopiero z początkiem 1985 r. obronił dysertację doktorską pt. „Rola siły roboczej w rozwoju społeczno-gospodarczym Libii”, będącą case study monokulturowej gospodarki naftowej. Formalnie rzecz biorąc, była to praca z dziedziny geografii ekonomicznej, jednak w istocie było to interdyscyplinarne studium zawierające elementy ekonomii, demografii, socjologii, politologii, a nawet geologii, orientalistyki i etnologii. Okazało się ono doskonałym przygotowaniem do szerszych badań, rozpoczętych przez autora kilka lat później.

W 1984 r. podjął pracę w Instytucie Krajów Socjalistycznych PAN. Pracując na stanowisku adiunkta nie zajmował się jednak międzynarodowymi stosunkami politycznymi, ponieważ w warunkach ówczesnej cenzury niemożliwe było publikowanie uczciwych prac z tej dziedziny, lecz ekonomią. Praca w IKS PAN była ostatnim etapem przygotowań autora do podjęcia badań w zakresie geopolityki i geostrategii.

Od 1989 r. Kisielewski współpracował z powstającym właśnie Instytutem Studiów Politycznych PAN, a w 1992 r. podjął pracę w Instytucie Nauk Politycznych UJ na etacie naukowo-badawczym. Wywołało to niesnaski wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, gros czasu (jeśli nie cały) poświęcających na prowadzenie zajęć ze studentami. Natomiast Kisielewski pracował – podobnie jak w PAN – w bibliotekach i w domu, z rzadka składając kurtuazyjne wizyty w siedzibie INP.

W 1995 r. powrócił na stałe do Krakowa, ale już wcześniej porzucił pisanie monografii habilitacyjnej, uznając to zajęcie za pozbawione głębszego sensu w świetle jego nowych planów – stał się bowiem niezależnym analitykiem stosunków międzynarodowych, pracującym wyłącznie na własny rachunek poza wszelkimi oficjalnymi strukturami. I tak pozostało do dziś.

W połowie ubiegłej dekady jego zainteresowania badawcze uległy poszerzeniu o niektóre wydarzenia historyczne, nadal – jego zdaniem – rzutujące na pewne aspekty bieżącej polityki międzynarodowej, choć jest to wpływ głęboko ukryty.

Jest członkiem honorowym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.

Opublikował 21 książek i kilkaset artykułów.

Poza kilkoma wyjątkami jego twórczość można podzielić na trzy główne działy.

1. Problematyka katyńska.

Tu mieści się m. in. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, bestseller przedstawiający międzynarodowe tło zbrodni katyńskiej i i jej politycznego pokłosia, oraz Zatajony Katyń 1941. Nieznana tragedia polskich wojskowych, pierwsza w literaturze przedmiotu praca ujawniająca utajnioną po dziś dzień kolejną sowiecką zbrodnię – tym razem na ponad 16 tys. wojskowych niższych stopni.

2. Problematyka śmierci gen. W. Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.

Autor opublikował m. in. bestsellerowe książki Zamach, Zabójcy i Po zamachu. Korzystając z tysięcy źródeł, w tym z wyników ekshumacji generała i jego oficerów, dowiódł jednoznacznie, że katastrofa gibraltarska w żadnym razie nie mogła być wypadkiem. Jak daleko się posunął w swoich badaniach i jak bardzo zagroził politycznym interesom kilku państw, świadczy to, że w 2011 r. w ostatniej chwili zablokowano ostatnią już ekshumację, przygotowaną i opłaconą, która miała dostarczyć pierwszego materialnego dowodu, iż oficjalna wersja wypadku jest nieprawdziwa.

3. Problematyka współczesnych stosunków międzynarodowych.

Podstawowe pozycje to: Imperium Americanum?, Schyłek Rosji oraz Nafta znowu zmieni świat. Prognozy geopolityczne w nich zawarte albo już się spełniły, albo z wolna się spełniają, co dobrze świadczy o trafności analiz dokonanych przez autora.

Publikacje (druki zwarte)

 1. Nowy konflikt globalny, Instytut Studiów Politycznych PAN – Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1993.
 2. Rosja – Chiny – NATO. Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 3. Imperium Americanum?, Międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2004.
 4. Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, REBIS, Poznań 2005.
 5. Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, REBIS, Poznań 2006.
 6. Schyłek Rosji, REBIS, Poznań 2007.
 7. Gibraltar ’43. Jak zginął generał Sikorski, Świat Książki (wydanie klubowe), Bertelsmann Media, Warszawa 2007.
 8. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, REBIS, Poznań 2008.
 9. Wojna imperium. Większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terroryzmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbląg 2008 (wybór artykułów opublikowanych w latach 2002–2006).
 10. Sikorski – Spiknutí. Na stopě vrahů polského generála, Nakladatelství JOTA, Literatura faktu. Edice Military, Brno 2009 (Z polského originálu Gibraltar ’43 – Jak zginął generał Sikorski, vydaného nakladatelstvím, Świat Książki, Warszawa roku 2007, přeložila Markéta Páralová Tardy).
 11. Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie, REBIS, Poznań 2009.
 12. Pierwszy „polski ”papież?, REBIS, Poznań 2010.
 13. Zatajony Katyń 1941. Nieznana tragedia polskich wojskowych, REBIS, Poznań 2011.
 14. Inie wróci więcej… REBIS, Poznań 2011 (saga rodzinna).
 15. Polsza – SSSR: Gibraltar i Katyń, TEMPORA – ECEM Media Ukraina, Kyiv 2011 (z polskiego oryginału Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie, przełożył na ukraiński Andrij Bondar).
 16. Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć adiutanta, REBIS, Poznań 2012.
 17. Spotkanie pod Skałą, REBIS, Poznań 2013 (powieść, współautor Mariusz Kata).
 18. Nafta znowu zmieni świat, REBIS, Poznań 2013.
 19. Wielka Wojna i niepodległość Polski, REBIS, Poznań 2014.
 20. Janczarzy Berlinga. 1. Armia Wojska Polskiego 1943 – 1945, REBIS, Poznań 2014.
 21. Zabić księdza. Sowiecki ślad w sprawie śmierci Jerzego Popiełuszki, REBIS, Poznań 2015.

_____________________________

Icek Erlichson, Smakowanie raju. Wspomnienia świadka nieznanej egzekucji w lesie katyńskim, z jidysz przełożył Adam Rok, REBIS, Poznań 2010 (redakcja naukowa, porównanie i połączenie autoryzowanych tłumaczeń polskiego i angielskiego, posłowie, aneksy, przypisy, mapy).

Władysław Sikorski, Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, UNIVERSITAS, Kraków 2010 (przedmowa).

Krzysztof Gawronkiewicz, Jacek Michalski, Tomasz Nowak, Witold Tkaczyk, 1940 Katyń. Zbrodnia na nieludzkiej ziemi (komiks), Zin Zin Press, Poznań 2010 (Katyń – kłamstwo o wielu obliczach – posłowie).