Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Zofia ZARĘBIANKA

Zofia Zarębianka, poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor tytularny w zakresie literaturoznawstwa, członek Komisji historycznoliterackiej PAN, członek Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.( Od 1996 roku nieprzerwanie w Zarządzie Oddziału Krakowskiego SPP);
Pracuje w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Stale współpracuje z miesięcznikiem literackim „Topos” oraz z kwartalnikiem „Życie duchowe”. Autorka ponad 200 artykułów i 12 książek ( dwie w druku); Jej wiersze były tłumaczone na język angielski i czeski.
Używane pseudonimy: Magdalena Michałowska, Magdalena Kamińska;
Opublikowała m.in.: „Poezja wymiaru sanctum”, Lublin 1992, „Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej”, Kraków 1993, „Dziesięć Bożych słów”, Kraków 1993; „Zakorzenienia Anny Kamieńkiej”, Kraków 1997, „Tropy sacrum w literaturze XX wieku”,Bydgoszcz 2001, „O książkach, które pomagają być”, Kraków 2004 oraz tomy wierszy: „Człowiek rośnie w Ciszy”, Kraków 1992, „Wyrwane z przestrzeni”, Kraków 1996, „Niebo w czerni” , Bydgoszcz 2000, „Jerozolima została zburzona”, Kraków 2004;
W druku: „Czytanie sacrum” oraz kolejny zbiór wierszy: „Wiersze: Pierwsze”;