Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Zygmunt FICEK

Zygmunt Ficek – członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Oddział w Krakowie. Jest autorem książek poetyckich i albumów fotograficznych. Oprócz pisania i fotografowania zajmował i zajmuje się działalnością: społeczną – m.in. był jednym z liderów fotograficznej grupy twórczej „Seminarium-Środowiska” działającej z ramienia Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Spektakularnym osiągnięciem tego okresu było zaproszenie przez ZPAF i umieszczenie jego zdjęć w prestiżowym albumie „Mistrzowie polskiego pejzażu” (Kielce 2001)

– i zawodową, jest absolwentem UJ, nauczycielem j.polskiego, za pracę dydaktyczną otrzymał liczne Nagrody Dyrektora, nagrody: Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przez szereg lat był radnym XIV Dzielnicy Miasta Krakowa oraz wicedyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr XXX w Krakowie.

Obecnie w tej szkole jest przewodniczącym koła NSZZ „Solidarność”, tu też, we współpracy z miesięcznikiem „Brat”, od czternastu lat, dla młodzieży okolicznych szkół organizuje doroczne konkursy poetyckie „Wiersze i wierszyki”. W tej szkole też prowadzi, również społecznie, „Warsztaty literackie”. Aktywnie współpracuje z „Sylabą” warsztatami, grupą twórczą animowaną przez Elżbietę Zechenter – Spławińską, w Ośrodku Kultury im. C. Norwida w Krakowie. Kiedyś, przez pięć lat, brał udział w redagowaniu Miesięcznika Ziem Górskich „Hale i Dziedziny”. Wydał dotąd sześć tomów wierszy oraz sześć albumów fotograficznych – trzy indywidualne i trzy zbiorowe.