Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

oraz

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE


zapraszają na
konferencję naukową

„Etapy Józefa Wittlina”14 kwietnia – Salon Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ul. Kanonicza 7


17.00 – 18.30
Wojciech Kudyba, „Św. Franciszek w twórczości Józefa Wittlina”
Dorota Siwor, „Dokąd zmierza Piotr Niewiadomski – o bohaterze Soli ziemi w kontekście mityczno-rytualnym”
Wojciech S. Wocław, „Świat – igrzysko ironisty. Rozważania o Soli ziemi Józefa Wittlina”

18.30    Emisja filmu „Józef Wittlin – Orfeusz w Piekle XX wieku” (reż. H. Urbanek)
Panel dyskusyjny Aktualność pisarstwa Józefa Wittlina.
Udział wezmą: Elżbieta Wittlin-Lipton, red. Paweł Kądziela, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, prof. dr prof. dr hab. Józef Olejniczak, prof. dr hab. Z. Zarębianka 
Prowadzenie: Wojciech Ligęza i Wojciech S. Wocław


15 kwietnia – Collegium Maius, Sala im. Bobrzyńskiego, ul. Jagiellońska 15

10.10-10.40 – Krzysztof Biedrzycki, „Udręczenie ciała w Soli ziemi Józefa Wittlina”
10.45-11.15 – Mikołaj Marcela, „Subordynuj bliźniego swego jak siebie samego. O Soli ziemiJózefa Wittlina”
11.20-11.50 – Stanisław Gawliński, „Dyskurs etniczny w prozie Józefa Wittlina”

11.50-12.20 – przerwa kawowa

12.20-12.50 – Joanna Kosturek, „Bliźni w świecie poetyckim Józefa Wittlina. Wokół zagadnień metafizycznych i moralnych”
12.55-13.25 – Maria Płatek, „Józef Wittlin w kręgu filozofii egzystencjalnej”
13.30-14.00 – dyskusja

14.00-16.00 – przerwa obiadowa

16.00-16.30 – Józef Olejniczak, „Orfeusz i Zagłada. Parę uwag”
16.35-17.05 – Wojciech Ligęza, „Etapy ciekawości. O sztuce podróżowania Józefa Wittlina”
17.10- 17.40 – Nina Taylor, „Wittlin epistolograf”
17.45- 18.15 – Ryszard Zajączkowski, „Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem”
18.20-18.50 – Violetta Wejs-Milewska, „Wittlin radiowy”

ZAPRASZAMY