Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Śledziówka literacka
Spotkanie z Waldemarem ŻYSZKIEWICZEM
Spotkanie z Elżbietą ZECHENTER-SPŁAWIŃWSKĄ
Spotkanie z Krsystyną LENKOWSKĄ
Spotkanie z Anną FRAJLICH
VIII Walny Zjazd Delegatów SPP 2008
Spotkanie z Hadzamem HAJDREVIĆEM
Poezja i Gwiazdy 2008
Krynicka jesień Literacja 2008
Spotkanie z Apolonią PTAK
Jubileusz Stanisława STABRO
Spotkanie z Jurijem ANDRUCHOWYCZEM
Ukraina - Poezja bez granic 2008
Spotkanie z Leszkiem ENGELKINGIEM
Koncetr Elżbiety Wojnarowskiej
Spotkanie z Mary Jo BANG
Gwiazdka 2008