Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

JADWIGA MALINA  – poetka, animatorka kultury. Autorka pięciu książek poetyckich. Laureatka Nagrody Krakowska Książka Miesiąca za tom Od rozbłysku (wrzesień 2013). Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Starosty Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury (2010, 2016). W 2016 została nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tom Tu. Publikowała m.in. w : Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, Sycynie, Regionach, Kontekstach, Odrze, Frazie, Metaforze, Krakowie, Kwartalniku Artystycznym, Krytyce Literackiej, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Migotaniach, Toposie. Także w periodykach serbskich : Knjizevnik, Gradina, Znak. Wybrane wiersze poetki zostały przetłumaczone na język angielski przez Marka Marciniaka, serbski przez Biserkę Rajcic, słoweński przez Katarinę Salamun – Biedrzycką i rosyjski przez Jewgien Baran.

Publikacje książkowe:

Szukam ciemna: poezje. – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 1996

Zanim : poezje. – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce , 2007

Strona obecności : poezje. – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010

Od rozbłysku : poezje. – Kraków : Wydawnictwo Miniatura, 2013

Tu : poezje. – Kraków : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2015


Wybrane publikacje w edycjach zbiorowych:

Cześć poeci i poetki – Warszawa : Dom Wydawniczy Filipinka, 1995

Wszyscy jesteśmy pociągiem – Kraków : Dworek Białoprądnicki, 1995

Jako ptacy – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 1996

Novo – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2003

Archipelag – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004

Ślady – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2008

Człowiek i człowiek – Nowy Sącz: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, 2008 Godność – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2012

Struktury pamięci – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012

Słowo nie umiera – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2012

Mój poetycki XX wiek. Antologia poezji polskiej w przekładzie Biserki Rajcic – Belgrad : Wydawnictwo Treci Trg, 2012

Wierność – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2014

Osobność – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2014

Spojrzenie w przyszłość – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2015

Jama: Wnętrza poezji – Jubileuszowa Antologia SPP – Kraków : Krakowska Fundacja Literatury, 2015

Poza czasem – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2015

Teraz – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015

Samotność – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2016

I co dalej nadziejo – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2016

Ile dziecka w poecie – Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, 2017

Nasi bracia mniejsi – Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2017

TILIA 2017 – Myślenice: Muzeum Niepodległości, 2017