Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu
ROZKRĘCAMY LITERACKI KRAKÓW

AUTOR DO ROZKRĘCENIA:
Jerzy Surdykowski

ROZKRĘCAJĄ:
Mirosława Łątkowska i Miłosz Biedrzycki

25 czerwca 2015, godz. 19.00
Czuły Barbarzyńca, ul. Brzozowa 15

Na spotkaniu autor opowie o swojej najnowszej książce „Pójdę pluć na wasze trumny

Na gitarze zagra i zaśpiewa swoje ballady Leszek Wójtowicz.

JERZY SURDYKOWSKI – Urodzony w 1939 r. W młodości wykonywał wiele zawodów, był marynarzem, inżynierem-elektronikiem, programistą komputerów, stoczniowcem, instruktorem alpinizmu. Jako pisarz debiutował w 1966 roku powieścią Powracający z morza. Od 1969 roku dziennikarz, autor kilku książek publicystycznych i reporterskich. Jego sztuka teatralna Horoskop po wystawieniu 1976 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu nie została dopuszczona przez ówczesne władze do dalszego rozpowszechnienia. Podobnie ukończona w 1975 roku powieść Oblężenie musiała czekać na okres Solidarności, by zostać opublikowana w 1981 roku (Wydawnictwo Literackie, Kraków). Jesienią 1980 roku wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pełnił tę funkcję do roku 1990, także w konspiracji, gdy SDP działało nielegalnie po wprowadzeniu stanu wojennego. W tym okresie – pozbawiony możliwości pracy w państwowych mediach – współpracował z Tygodnikiem Powszechnym, prasą podziemną i emigracyjną. Notatki gdańskie, zbiór jego reportaży o ludziach Solidarności został wydany w roku 1982 przez emigracyjne wydawnictwo Aneks w Londynie, potem miał trzy wydania podziemne w kraju, a w 1990 pierwsze polskie wydanie legalne (Glob, Szczecin). Za pracę na rzecz wolnego słowa w latach 1980 – 89 odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. W latach 1990 – 1996 konsul generalny RP w Nowym Jorku, 1999 – 2003 ambasador RP w Tajlandii, Birmie i na Filipinach. W ostatnim czasie wydał powieść S.O.S. (Prószyński, Warszawa, 2005) i zbór esejów filozoficznych Wołanie o sens (to samo wydawnictwo, 2006). oraz powieść Paradygmat (Austeria, Kraków, 2011). Najnowsza powieść to Pójdę pluć na wasze trumny wydana w 2015 roku (Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa). Publikuje czasem w miesięczniku Kraków, oraz prowadzi cotygodniowy felieton Advocatus Diaboli (czwartki)) w dzienniku Rzeczpospolita. Przygotowany jest już do wydania kolejny zbiór esejów filozoficznych Odnajdywanie sensu (Oficyna Volumen).

ZOBACZ ZDJĘCIA!