Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Dnia 3.12. 2014 w Piwnicy pod Baranami odbył się Jubileusz Krzysztofa Miklaszewskiego. Spotkanie prowadzili: Wojciech Ligęza i Michał Zabłocki. Tradycja kabaretowa zobowiązuje. W trakcie wieczoru miała miejsce improwizacja sceniczna godna najlepszych czasów podziemnej działalności piwnicznej.

Zobacz zdjęcia