Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Zaprasza na imprezę z cyklu

DROGA DO CZYTANIA

rusza w drogę:

Katarzyna Grzesiak

przeciera drogę:

Michał Zabłocki

Miejsce i czas:

6 listopada 2015, godz. 19.00

Czuły Barbarzyńca, ul. Brzozowa 15

Katarzyna Grzesiak  przedstawi swój najnowszy tomik Wzajemność.

Katarzyna Grzesiak – urodziła się i mieszka w Krakowie. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poetka i tłumaczka, piosenki do jej tekstów można usłyszeć w Piwnicy pod Baranami. Wydała trzy tomiki wierszy: Gorzkie niebo (1997), Ostrożnie z aniołami (1999) i Solidarność drapieżców (2009). Członkini krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W poetyckiej materii Wzajemności odczytujemy podobne, ale pogłębione wątki i poetyckie motywy, które pojawiały się we wcześniejszej twórczości Katarzyny Grzesiak. Zostały one pod względem znaczeniowym bardzo wzbogacone, egzystencjalnie dopracowane i świadczą obecnie zarówno o dojrzałości, jak i stałym rozwoju artystycznym autorki Gorzkiego nieba, chociaż głównym bóstwem, któremu oddaje się tutaj cześć, jest nadal Eros. Miłosne tęsknoty, samotność i niespełnienie, widoczne szczególnie w szeregu krótkich, cztero wersowych wierszy, zamieszczonych w tym tomie, nie są wyłącznie poetyckim konceptem, lecz również owocem nie tylko literackiego doświadczenia lirycznej bohaterki. […] Wiersze z Wzajemności nie stronią, podobnie jak w poprzednich tomach, od ironii, autoironii, paradoksu, ale, kiedy sytuacja liryczna tego wymaga, również od patosu i tonu „serio”.

z posłowia Stanisława Stabro