Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

24 V 2016. Ogłoszenie konkursu

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają drugą edycję

konkursu o Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków.

Wypełniają w ten sposób zapis testamentowy śp. Krystyny Bednarczyk. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w  latach 2014–2015, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy.

Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2016 roku. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com.

Regulamin