Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków

ul. Kanonicza 7
31-002 Kraków
Polska
biuro@sppkrakow.pl
tel./fax (012) 422 47 73
http://www.sppkrakow.pl
BIURO czynne we czwartki w godz. 15.00 – 17.00
NASZE KONTO BANKOWE:
PKO BP I/Oddz. KRAKÓW32 1020 2892 0000 5402 0185 2383
NIP 676-21-41-274

nr REGON: 001395302