Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Kalendarium

działań podejmowanych przez krakowski oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

o powstanie Domu Literatury (Muzeum Literatury)

 

5 listopada 2012 r. do pani Wiceprezydent Magdaleny Sroki udała się delegacja w składzie: prof. dr hab. Gabriela Matuszek (prezes krakowskiego SPP), prof. dr hab. Marta Wyka (członek zarządu) oraz Michał Zabłocki (sekretarz zarządu oraz przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury Krakowa). W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Stanisław Dziedzic. Po trwającej godzinę, na początku kontrowersyjnej wymianie poglądów Pani Wiceprezydent obiecała, że spróbuje w najbliższym czasie podjąć starania, by powołać Radę Programową przyszłej placówk, w której skład weszliby m.in. przedstawiciele środowiska twórczego, które zainicjowało prace nad Domem Literatury (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) oraz przedstawiciele Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewniła również, że jeśli taka placówka powstanie, znajdzie się w niej miejsce na siedzibę SPP.

W odpowiedzi na list, 26 X Prezes oddziału otrzymała telefon z sekretariatu Pani Wiceprezydent, zapraszający na spotkanie 5 listopada br.

W dniach 26 – 27 października 2012 r. odbywała się w Krakowie w ramach Festiwalu Conrada międzynarodowa konferencja pt. „Kreatywne Miasta i Regiony, wyzwania dla współpracy Miast Literatury”, do udziału w której nie zaproszono nikogo z liczących się w Krakowie twórców, a o literaturze Krakowa debatowano bez krakowskich literatów i najważniejszej organizacji pozarządowej skupiającej ludzi pióra. Podczas konferencji Grzegorz Jankowicz miał przedstawić wyniki panelu Dom dla Literatury.

W proteście prezes krakowskiego SPP wystosowała 25 X (w formie mailowej) list do organizatorów, z kopią do wiceprezydent Magdaleny Sroki, wyrażający oburzenie krakowskich pisarzy.

pismo_icon

24 października 2012 r. podczas „Festivalu Conrada” miała miejsce debata pt. Dom dla literatury, prowadzona przez dyrektora wykonawczego Festiwalu Conrada, Grzegorza Jankowicza, do udziału w której nie został zaproszony nikt z krakowskich literatów.

30 marca 2012 r. wystosowaliśmy pismo do Pani Wiceprezydent, podpisane przez wybitnych ludzi pióra, w tym troje laureatów Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, o zwołanie spotkania (w którym wzięłyby udział władze miasta, reprezentant ministerstwa, Instytut Książki oraz przedstawiciele projektodawców – środowiska literackiego Krakowa), poświęconego przedyskutowaniu formy i zakresu działalności takiej instytucji.

pismo_icon

Na nasz apel nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

9 lutego 2012 r. podczas odczytania testamentu Wisławy Szymborskiej odbyła się konferencja prasowa, w której po raz pierwszy pojawiły się deklaracje ze strony Miasta, z ust Pani Wiceprezydent, nt. temat realizacji w Krakowie Domu Literatury. Jak powiedziała Pani Prezydent, w powstanie tej instytucji zaangażowała się Gmina Kraków, Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie padło ani jedno słowo o projektodawcach i wieloletnim zaangażowaniu środowiska literackiego (SPP).

W prasowych doniesieniach pojawiły się głosy o planowanej instytucji nazwanej Domem Książki, nastawionej na projekty międzynarodowe, a nie promowanie literatury twórców krakowskich.

18 stycznia 2012 r. podczas spotkania organizacji pozarządowych (NGO) w Magistracie z panią wiceprezydent Magdaleną Sroką prezes SPP, prof. Gabriela Matuszek, osobiście wręczyła projekt Domu Literatury Pani Wiceprezydent.

W maju 2011 r. w piśmie „Kraków” został opublikowany artykuł Gabrieli Matuszek Dom dla literatury Krakowa.

pismo_icon

W dniu 15 listopada 2010 r. podczas debaty kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, zatytułowanej KULTURALNY PREZYDENT, poświęconej kulturze Krakowa, na pytanie prezes SPP, Gabrieli Matuszek, o szansę stworzenia w Krakowie Domu Literatury, prezydent Jacek Majchrowski obiecał, że jeśli wygra wybory, taka instytucja w Krakowie powstanie. Podobną deklarację złożył wówczas także drugi kandydat na Prezydenta – Stanisław Kracik.

02 listopada 2010 r. Stowarzyszenie składa pismo z prośbą o osobiste spotkanie z Prezydentem Jackiem Majchrowskim i ponownie przedkłada propozycję stworzenia Domu Literatury w Krakowie przy zaangażowaniu lokalnego środowiska artystycznego.

pismo_icon

26 października 2010 r. Prezydent przesłał powierzył nasz projekt pełnomocnikowi ds. kultury, Filipowi Berkowiczowi.

pismo_icon

22 marca 2010 r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego, popierającego tę inicjatywę i wstępnie deklarującego podjęcie odpowiednich działań, jeśli pojawią się odpowiednie możliwości.

pismo_icon

6 stycznia 2010 r. odbyliśmy pierwszą rozmowę na ten temat z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, a 13 stycznia Pan Prezydent otrzymał od nas projekt Domu Literatury.

pismo_icon

W grudniu 2009 roku, po półtorarocznej pracy, powstał roboczy projekt Krakowskiego Domu Literatury.

pismo_icon

Od 2008 roku grupa osób SPP pracowała nad przygotowanie projektu oraz pozyskiwaniem obietnicy darowizn od rodzin po zmarłych pisarzach, m.in. Stanisława Lema, Jana Józefa Szczepańskiego, Macieja Słomczyńskiego, Jana Błońskiego, a także innych cennych pamiątek po krakowskich twórcach, będących w posiadaniu Krakowian. W prace nad stworzeniem Domu Literatury zaangażowane zostało całe środowisko literackiego Krakowa. Uzyskaliśmy pisemne Wisławy Szymborskiej i jej obietnicę na piśmie, że jeśli taka instytucja powstanie, przekaże także własną spuściznę.

Po wyborach nowego zarządu SPP, w kwietniu 2008, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ponownie wróciło do tej idei. Celem priorytetowym naszej działalności stało się realizowanie idei stworzenia w Krakowie Domu Literatury. Zaangażowało się szereg osób, oprócz prezes Stowarzyszenia, prof. Gabrieli Matuszek, także m.in. prof. Marta Wyka, prof. Wojciech Ligęza, prof. Beata Szymańska, Leszek Elektorowicz, prof. Teresa Walas. Na temat naszych planów ukazały się informacje w mediach.

Temat Muzeum Literatury został ponownie podjęty przez Zarząd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ideowego dziedzica i kontynuatora działalności ZLP, w roku 1996, za prezesury Bogusława Żurakowskiego. Delegacja pisarzy, w której wzięli udział: prof. Bogusław Żurakowski, Ireneusz Kania, prof. Wojciech Ligęza, prof. Beata Szymańska i Józef Baran otrzymała od Prezydenta obietnicę, że taka instytucja powstanie, jak tylko miasto będzie dysponowało środkami i miejscem.

W 1978 r. idea stworzenia w Krakowie Muzeum Literatury została oficjalnie zgłoszona do Prezydenta Miasta Krakowa przez zarząd ówczesnego Związku Literatów Polskich.