Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Zaprasza na imprezę z cyklu
DROGA DO CZYTANIA

rusza w drogę:

Krystyna Rodowska

przeciera drogę:

Michał Zabłocki i Miłosz Biedrzycki

Miejsce i czas:

30 października 2014, godz. 18.00
Nowa Prowincja, ul. Bracka 3-5

Autorka przedstawi fragmenty ze swojej książki  „Wiersze przesiane 1968 – 2011”.

Krystyna Rodowska jest poetką, tłumaczką literatury francuskiej, iberoamerykańskiej, przede wszystkim poezji. Uprawia także krytykę literacką, eseistykę i publicystykę kulturalną. W latach 1979 – 1993 pracowała jako redaktor odpowiedzialny za dział literatury hiszpańskojęzycznej w miesięczniku „ Literatura na świecie”. Obecnie współpracuje z wieloma periodykami literackimi , takimi jak „ Odra”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Twórczość” „Nowa Okolica Poetów”, „Wyspa”, „Tygiel Kultury”, Opublikowała dotychczas siedem zbiorów wierszy: Gesty na śniegu, Czytelnik, 1968, Stan posiadania, Czytelnik , 1981, Nuta przeciwnucie, Miniatura, 1994, Szelest, półmrok, sens, wyd. Gdzie indziej, Na dole płomień, w górze płomień, wyd. Anta , 1996 – wyróżnienie Fundacj Kultury – i Bliżej nagości, wyd. Nowy Świat, 2OO2. W listopadzie 2012 r. ukazał się obszerny wybór jej wierszy Wiersze Przesiane ( 1968 – 2011 ) z własnym wstępem autorki, zawierający także nowy, niepublikowany do tej pory zbiór wierszy Miejsce na feniksa i wybór fragmentów recenzji z dotychczas wydanych tomików, wyd. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.

Wiersze jej były tłumaczone na języki: francuski, czeski, hiszpański, rosyjski, angielski, litewski, łotewski, rumuński, macedoński , słowacki i ukazały się na łamach pism literackich tych krajów. W r. 1994 ukazał się we Francji monograficzny numer pisma „ Aires” poświęcony w całości prezentacji jej poezji, w przekładach wybitnego poety francuskiego Bernarda Noëla, w latach 2OO3 – 2OO4 pismo literackie „ Midi” zamieściło dwukrotnie kilka jej wierszy w tym samym przekładzie.

W latach 2OO6 – 20012 przekłady jej wierszy na język hiszpański ukazywały się na łamach pism literackich w Meksyku, Nikaragui, na Kubie, Kostaryce w Argentynie ( Buenos Aires) i Kolumbii. W lutym 2010 ukazała się na Kubie niewielka antologia wierszy Krystyny Rodowskiej Abajo fuego, arriba fuego, w przekładach, na język hiszpański meksykańskiego poety i tłumacza, Gerardo Beltrana oraz jej własnych. W r. 2012 ukazał się we Francji wybór jej wierszy Vers le Nu, w przekładzie na język francuski Bernarda Noela ( we współpracy z autorką), nakładem wydawnictwa l’Harmattan, w serii Poètes de cinq continents .

W latach 9O-tych i 2000- 20013 , brała udział w wielu międzynarodowych festiwalach poezji w Europie, Kanadzie ( Quebec) i w Ameryce Łacińskiej…W latach 2001 i 2003 uczestniczyła w Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich w Strudze ( Macedonia) i w Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Kordobie ((Hiszpania).W r. 2OO4 , na zaproszenie Centre Régional d’ Aquitaine ( ARPEL) uczestniczyła, jako poetka, w Polskim Sezonie Kulturalnym we Francji, w Paryżu i Bordeaux. Jesienią 2OO5 r. brała udział, jako gość specjalny, w Spotkaniach Poetów Świata Łacińskiego w Meksyku., w lutym 2OO6 i 2008 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Granadzie (Nikaragua), reprezentując poezję polską, a w r. 2007 – w Hawanie ( Kuba).. We wrześniu 2010 wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Rosario i w Buenos Aires. W lipcu 2013 r. uczestniczyła w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Medellin ( Kolumbia), jednym z największych i najbardziej prestiżowych festiwali poezji na świecie. Jest jednym z członków -załozycieli stworzonego przez dyrektora Maison de la Poésie w Paryżu, Michela de Maulne, ruchu „ Cap à l’Est”, zrzeszającego około 3O francuskojęzycznych poetów Europy Środkowej i Wschodniej, występujących – od 2003 – 2011 r. – na Festiwalu Poetów „ Cap à l’Est” w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji.

W r. 1991 otrzymała nagrodę miesięcznika „ Literatura na świecie” za swoje przekłady poezji latynoamerykańskiej, w r. 1996 – za przekład powieści Jeana Geneta Ceremonie żałobne ( Pompes funèbres). W r. 2OO5 została laureatką nagrody ZAIKS-u za wybitne osiągnięcia w zakresie przekładów z literatur: francusko i hiszpańskojęzycznych.

Tłumaczyła i publikowała, w edycjach ksiązkowych i na łamach pism literackich, wiersze najwybitniejszych poetów latynoamerykańskich i hiszpańskich, francuskich i z kręgu frankofonii, między innymi :André Bretona, Paula Eluarda, Philippe Soupaulta , Francisa Ponge’a , Philippe Jaccotteta, Jacques’a Dupin, Michela Deguy, Bernarda Noëla, Jean-Michela Maulpoix, Jean-Pierre Faye’a, Marie-Claire Bancquart, Jacques’a Roubaud, Liliane Giraudon, Kateba Yacine’a, Gastona Miron,. Jorge Luisa Borgesa, Vicente Huidobro, Octavio Paza, Pablo Nerudy, Cesara Vallejo, Roberto Juarroza, Alejandry Pizarnik, Gastona Baquero, Vicente Aleixandre, Federico Garcii Lorki, Jorge Guillena , José Angela Valente i wielu innych.poetów latynoamerykańskich i hiszpańskich. Dokonała także przekładu na język polski wyboru liryków miłosnych najwybitniejszego klasyka poezji portugalskiej, Luisa Camoesa.( Camoes, 1984 )

W latach 1975 – 198O, na łamach pism literackich Meksyku i Hiszpanii, publikowała swoje przekłady na język hiszpański najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, wraz z pisanymi po hiszpańsku komentarzami i esejami, przybliżającymi problematykę polskiej poezji czytelnikowi tamtej strefy kulturowej.

Na początku 2008 roku, nakładem wydawnictwa Biuro Literackie ,Wrocław , ukazała się jej autorska antologia 14 współczesnych poetów francuskich Na szali znaków , w jej przekładach i opracowaniu krytycznym. W marcu 2011 r. opublikowała kolejną autorską antologię największych poetów latynoamerykańskich XX/XXI wieku Umocz wargi w kamieniu, opatrzoną również obszernym wstępem i posłowiem,notami o poetach jej autorstwa ; księga ( 602 str.) ukazała się także nakładem wydawnictwa Biuro Literackie, Wrocław. I została uhonorowana w październiku 2011 Nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej.

Czterokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwukrotna Centre National du Livre we Francji. W r. 2009 otrzymała miesięczne stypendium Domu Pisarza i Tłumacza w Windawie , na Łotwie.. W r. 2013 otrzymała 3-miesięczne stypendium Centre National du Livre na dokonanie nowego przekładu pierwszego tomu dzieła Marcela Prousta A la recherche du temps perdu Du côté de chez Swann, nad którym obecnie pracuje.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN-clubu i ZAIKS.