Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

oraz Ewa i Stanisław Jerzy Kulisiowie

zapraszają na

GALĘ POETYCKĄ  POEZJA I GWIAZDY

W tym roku temat spotkania to „mój wybrany wiersz”.  Podczas prezentacji autor będzie proszony o krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie ten utwór został przez niego wybrany.

Poetki i poeci:

Alicja Baluch

Miłosz Biedrzycki

Józef Baran

Bożena Boba-Dyga

Eligiusz Dymowski

Lesław Falecki

Zygmunt Ficek

Katarzyna Grzesiak

Wiesław Kulikowski

Agnieszka Lisak

Krzysztof Lisowski

Jadwiga Malina

Małgorzata Misiewicz

Ewa Elżbieta Nowakowska

Kinga Olewicz

Michał Piętniewicz

Stanisław Stabro

Jan Strządała

Barbara Szczepańska

Beata Szymańska

Katarzyna Turaj – Kalińska

Elżbieta Wojnarowska

Krystyna Wrońska

Szczęsny Wroński

Michał Zabłocki

Zofia Zarębianka

Elżbieta Zechenter-Spławińska

Bogusław Żurakowski

Waldemar Żyszkiewicz

Spotkanie poprowadzą: Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska

Wiersze nieobecnych przeczyta Jakub Kosiniak

Oprawa muzyczna: Zosia Sydor