Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na prezentację młodszej poezji austriackiej

Ryszard Wojnakowski i Agnieszka Walczy zaprezentują antologię nowej poezji austriackiej „Pod język wkładam ci słowo”

Ryszard Wojnakowski, wydawca antologii poezji „Pod język wkładam ci słowo“ (ATUT 2014), opowie o historii jej powstania – w jaki sposób wybierał autorów, na jakie problemy napotykał podczas pracy, jak wyglądała współpraca z wydawnictwami, autorami i tłumaczami.

Razem z Agnieszką Walczy, współtłumaczką i redaktorką tomu, opowiedzą o specyfice literatury i poezji austriackiej. Zaprezentują i omówią też przetłumaczone przez siebie wiersze, które znalazły się w antologii.

Ryszard Wojnakowski – tłumacz literatury niemieckojęzycznej. Studiował filologię germańską i skandynawską na UJ. W latach 1983–1993 redaktor w Wydawnictwie Literackim, od 1993 zajmuje się wyłącznie przekładem literackim i wydawaniem książek. Od debiutu książkowego w 1981 r. przełożył ponad 100 książek, kilka sztuk teatralnych, libretto operetki. W 2000 r. zainicjował ukazującą się nadal – do dziś 9 tomów – serię współczesnej poezji austriackiej „Śpiewać to być”. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym Nagrodą im. Karla Dedeciusa (2009). Mieszka w Krakowie.

Agnieszka Walczy, ur. w Krakowie, organistka, redaktorka i tłumaczka literatury niemieckojęzycznej. Absolwentka studiów organowych na Akademii Muzycznej w Katowicach i podyplomowych w Danii (muzyka dawna i język duński), a także Podyplomowych Studiów Translatorycznych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W rodzinnym mieście prowadzi klasę organów. Przekłada beletrystykę i literaturę faktu, ale najchętniej poezję.

antologia_austriacka_okl