Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Bogdan ROGATKO, KRAKÓW LITERACKI. IMPRESJE I LISTY DO POETEK.

Bogdan Rogatko, znany krakowski krytyk, niedługo po świetnej książce Czas zbliżeń wydaje kolejną – Kraków literacki. Impresje i listy do poetek. Jej tytuł jest niezobowiązujący, sugeruje szkicowość, impresyjność zapisów, fragmentaryczność, teksty raczej otwierające niż domykające. Nic bardziej mylnego. Ta książka przynosi o wiele więcej niż zapowiada. Znajdziemy tu nie tylko skrótowe relacje z lektur, pisane w formie recenzji bądź felietonów dla pism literackich, ale także pogłębione szkice, wnikliwe interpretacje, a przede wszystkim – interesujące listy do trzech poetek, w których objawia się już nie Rogatko-krytyk, ale wrażliwy współtwórca, empatyczny czytelnik, partner dialogu. […] Wszyscy bohaterowie tych impresji są Rogatce znani – często łączyły go z nimi przyjaźnie i/bądź fascynacje. Takie pisanie z bliskiej perspektywy jest frapujące: widzi się bowiem inaczej, głębiej, bliżej. […] Książka Bogdana Rogatko to interesująca i ważna publikacja. Ale to nie tylko krakowska książka. Realnym punktem wyjścia jest tu wprawdzie nasze niezwykłe miasto, ale drogi, które otwiera, prowadzą w uniwersalne przestrzenie.

/Z Posłowia Gabrieli Matuszek