Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Bogusław ŻURAKOWSKI PODOBIEŃSTWO

Księgarnia Akademicka

Tomik Podobieństwo otwiera serię wydawniczą „Krakowska Biblioteka SPP”, redagowaną przez Gabrielę Matuszek i Wojciecha Ligęzę. W swym najnowszym tomie wierszy Bogusław Żurakowski w odkrywczy sposób rozwija wcześniej podjęte wątki: jest poetą po mistrzowsku władającym formą lakoniczną, bogatą w skondensowane znaczenia, artystą słowa, który łączy zdyscyplinowaną wyobraźnię z poszukującą myślą. Małe zdarzenia codzienności spotykają się z pytaniami o wielką i wieczną, nie dającą się przeniknąć, tajemnicę ludzkiego istnienia. Dlatego w wierszach Żurakowskiego ważne są obrazy szczelin czy pęknięć, przez które – siłą wyobraźni – przenikamy w inny wymiar doznań nieoczywistych. Wędrówka ku istocie rzeczy obejmuje różne ludzkie przestrzenie: poezji, piękna, poznania. Poeta prowadzi rozmowę z samym sobą, sumując doświadczenia, rozliczając się z przeszłością, rozmyślając o upływaniu czasu.

ZAMÓWIENIA
www.akademicka.pl