Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Eryk Ostrowski CYDONIA

Słowo wstępne

JULIA HARTWIG

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2010

Cydonia to pierwszy od sześciu lat nowy zbiór wierszy Eryka Ostrowskiego – poety i eseisty,  Stypendysty Miasta Krakowa i Ministra Kultury, laureata Krakowskiej Książki Miesiąca. Wiersze z tomu były publikowane na łamach czasopism „Odra” (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), „Kraków” (2006), „Więź” (2007), „Nowa Okolica Poetów” (2008), „Fraza” (2010) i „Topos” (2010).

Cydonia wnosi do poezji polskiej nową wartość poetycką, a takich wartości nie widzę zbyt wiele w polskiej współczesnej poezji. Będzie książką ważną wśród wielu książek poetyckich.

Józef Kurylak

Zamówienia:

http://fraza.univ.rzeszow.pl/biblioteka_05-11.php