Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Eryk OSTROWSKI DAREMNE PIĘKNA – Beauties in vain
Wydawnictwo e-bookowo.pl
W internetowym wydawnictwie e-bookowo Katarzyny Krzan ukazał się 9 maja nowy dwujęzyczny tom wierszy Eryka Ostrowskiego, Daremne piękna – Beauties in vain.

Eryk Ostrowski zadebiutował 15 lat temu, w 1994 roku, w prasie krakowskiej. Jest Stypendystą Miasta Krakowa (2002) i Ministra Kultury (2008). Opublikował tomy poetyckie i eseistyczne, ma na swoim koncie także ponad 20 opracowań książek innych autorów. Za swoją twórczość otrzymał m.in. dwukrotnie Nagrodę literacką na festiwalu FAMA (2005, 2006), a wybór wierszy Muzyka na wzgórzu (2006) wyróżniono nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. Jego wiersze ukazują się także w Serbii i na Węgrzech w przekładach wybitnych tłumaczy, Biserki Rajcić i Geza Cseby. Książki poetyckie Ostrowskiego zostały omówione w znanym podręczniku profesora Stanisława Burkota, Literatura polska po 1939 roku.

Cykl wierszy miłosnych Daremne piękna – Beauties in vain to pierwsza książka poetycka Eryka Ostrowskiego od 2004 roku. Utwory z tomu były wcześniej publikowane na łamach czasopism „Więź”, „Nowa Okolica Poetów”, „Kraków” oraz – czterokrotnie – „Odra”. Czytelnik znajdzie tu także ich wersje anglojęzyczne w tłumaczeniu Anny Ostrowskiej-Paton.

ZAMÓWIENIA
http://www.e-bookowo.pl/ebooks/3/146/poezja/daremne_piekne_-_beauties_in_vain/