Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Ewa Elżbieta NOWAKOWSKA Trzy ołówki

Tom poezji z posłowiem Wojciecha Ligęzy
Wydawnictwo Austeria
Kraków-Budapeszt 2013.

Promocja tomiku odbyła się
10 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU O GODZ. 18.00

w siedzibie JCC Krakow przy ul. Miodowej 24 w Krakowie.

Spotkanie prowadził prof. dr hab.WOJCIECH LIGĘZA,

a udział w dyskusji wziął

JONATHAN ORNSTEIN – DYREKTOR JCC Krakow

„Tak jak w poprzednich zbiorach poetyckich Ewy Elżbiety Nowakowskiej w tomie Trzy ołówki istotną rolę odgrywają wyobraźnia, uważność analitycznego oka, studiowanie rzeczy małych, lecz znaczących, dociekanie sensów zaszyfrowanego pisma zdarzeń. W jej wierszach metafory światła, blasku, lustra, zasłon, szyb przekazują poszukiwania żydowskiego świata sprzed Zagłady, ale też mówią o nieprzekraczalnej granicy, niepewności umysłu, bezradności współczucia. Autoportrety z dzieciństwa, autentyczność topografii krakowskiego Kazimierza, spotkania pamięci o świętach, księgach, tradycjach myśli żydowskiej z chrześcijańskim sacrum i uroczystościami celebrowanymi przez Kościół łączą się we frapującą opowieść poetycką – z Brunonem Schulzem w tle – i jego światem, tak bliskim poezji.”
( Prof. Wojciech Ligęza; fragment posłowia)