Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Gabriela MATUSZEK Krisen und Neurosen

W marcu 2013 r. ukazała się w Niemczech książka Gabrieli Matuszek Krisen und Neurosen – Das Werk Stanislaw Przybyszewskis in der literarischen Moderne, przeł. D. Gass, Igel Verlag Hamburg 2013. Jest to nowoczesna monografia twórczości Stanisława Przybyszewskiego, re-lektura tego pisarstwa przeprowadzona takimi narzędziami badawczymi, jak psychoanaliza, hermeneutyka, dekonstrukcja, krytyka feministyczna i genderowa itp., które obnaża tytułowe „kryzysy” i „neurozy” minionego fin de siècle’u.

Książka otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz subwencję Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawaną na przekłady na języki obce najlepszych monografii naukowych.

Na okładce zamieszczona została reprodukcja obrazu Grzegorza Steca pt. Puste niebo.