Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Gabriela Matuszek Naturalistyczne dramaty
Wydawnictwo Universitas
Naturalistyczne dramaty Gabrieli Matuszek są pierwszą monografią naturalistycznej dramaturgii europejskiej i polskiej, nie mającą swego odpowiednika w literaturoznawstwie europejskim. Autorka podejmuje tu próbę odczytania ponad stu utworów (m.in. Zoli, Ibsena, Strindberga, Hauptmanna, Czechowa, Zapolskiej, Kisielewskiego, Nowaczyńskiego, Rittnera), a zarazem w swej oryginalnej narracji prowadzi czytelnika  przez kolejne „akty” dramatu operującego metodą „totalnego mimetyzmu” i psychoterapeutycznego szoku, których swoistym epilogiem są niektóre współczesne działania artystyczne, np. dramaturgia „nowych brutalistów”. Autorka buduje przejrzysty obraz narodzin, ekspansji i wybrzmiewania sztuki naturalistycznej, rozpoznając jej rozmaite (narodowe i indywidualne) dykcje. Niniejsza edycja jest drugim wydaniem książki, która ukazała się w 2001 roku i która weszła już na stałe do literaturoznawczego kanonu.
ZAMÓWIENIA
www.universitas.com.pl