Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Gabriela Matuszek Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny
Wydawnictwo Universitas Kraków 2008
Książka przynosi interesującą interpretację dzieł polsko-niemieckiego artysty Fin de siècle’u, „króla berlińskiej bohemy” i „melancholijnego satanisty”, który był jedną z najważniejszych postaci wczesnej nowoczesności. Utwory Przybyszewskiego znakomicie oddają centralne modernistyczne problématiques, takie jak kryzys podmiotu i rozpad spójnej wizji świata oraz ich egzystencjalne i estetyczne konsekwencje (np. ekstatyczność, histeryczność, nihilizm). Nowoczesna lektura dzieł autora Confiteor nie tylko ujawnia oryginalną (choć nie wybitną) dykcję pisarską, ale także obnaża rewersy epoki: jej fobie, lęki i obsesje. Polski modernista pokazuje, że nerwice i psychozy stanowią najbardziej wyraziste ekspresje ukrytych szyfrów kultury i poddaje analizie podmiot „erotyczny” i „chory”. Dzieła Przybyszewskiego dokumentują wielopoziomowy kryzys, który przyniosła ze sobą nowoczesność, a zwłaszcza są znakomitym materiałem dla obserwacji kryzysu męskości, jaki zapoczątkowany został pod koniec XIX w., i reprezentują styl pisania, który krytyka feministyczna określa jako „kobiecy”. Ta pierwsza w polskim literaturoznawstwie monografia prozatorskiej i eseistycznej twórczości Stanisława Przybyszewskiego łączy model „tradycyjnej”, diachronicznej monografii z nowymi stylami czytania, wprowadzającymi teksty autora w nowoczesne i ponowoczesne konteksty. Eseistyczny język i pasjonująca narracja otwierają tę książkę dla różnych kręgów odbiorczych.
ZAMÓWIENIA
www.universitas.com.pl