Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Grażyna Dobreńko NIKIFOR ZWYCIĘZCA
Klub Artystyczno-Literacki Teatru Stygmator
seria: BIBLIOTECZKA TEATRU STYGMATOR
Autorka pisze nie tylko o Nikiforze, Są tu rozważania o życiu i twórczości artystycznej szeroko rozumianej, są i wiersze o tematyce łemkowskiej. Nie brak w poemacie i akcentów krakowskich: msza w kościele prawosławnym, spacer po Kazimierzu.
Niektóre utwory są melodyjne, inne pisane wolnym wierszem, dużo w nich światła i kolorów.
Poza tym są one bardzo komunikatywne – zrozumiałe i dla mniej obeznanych w poezji Czytelników.
W tomiku zamieszczono mało znane reprodukcje obrazów Nikifora, które można oglądać na co dzień w krakowskiej kawiarni Loch Camelot.
ZAMÓWIENIA
teatr.stygmator@gazeta.pl
tel. (012) 422 34 45