Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Jadwiga MALINA TU

Poetka, posługując się charakterystyczną dla siebie metaforą i środkami wyrazu, w swojej liryce zwraca podmiotowość wykreowanej przezeń bohaterce, jak również stwarzanemu przez podmiot liryczny widzialnemu światu, nie obawiając się przywrócenia do łask szczególnego rodzaju poetyckiego wzruszenia. Piąty tomik wierszy pt. TU, czyli inaczej „Tutaj”, jest bowiem kontynuacją dotychczasowej poetyki Jadwigi Maliny i charakterystycznej dla tej poezji sytuacji lirycznej oraz zawartej w niej postawy. W trakcie lektury biograficzność tych wierszy staje się ich bardzo ważnym elementem. W postmodernistycznej dobie rozchwianego, „rozproszonego”, sfragmentaryzowanego, niestabilnego podmiotu poetka usiłuje bowiem powrócić w tym tomie do raju tradycyjnej, „twardej” i dobitnie przez nią sformułowanej tożsamości”.

Z posłowia Stanisława Stabro