Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
JAMA: WNĘTRZA POEZJI

W serii Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy polskich, pod redakcją Gabrieli Matuszek i Wojciecha Ligęzy. Wybór wierszy: Beata Szymańska.

Wybór wierszy poetów, prezentowanych w Jamie Michalika na spotkaniach organizowanych przez krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 2003, ułożone według podejmowanych przez autorów tematów i według charakteru wierszy: wiersze podejmujące tematy i problemy uniwersalne, wiersze opisowe, przedstawiające najczęściej zjawiska przyrody, oraz utwory, w których dominują osobiste przeżycia i refleksje. Objętość ok. 80 stron formatu A5