Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Jerzy Gizella SYTUACJE BEZGRANICZNE (WYBÓR WIERSZY)

Sytuacje bezgraniczne. Wybór wierszy” Jerzego Gizelli

„Krótko po debiucie książkowym był już Jerzy Gizella ukształtowanym programowo autorem. Artysta budując proste obrazy, bliskie rzeczywistości, zachwycał swoich rówieśników, trafiał w ich estetyczne zainteresowania, w psychologicznie uzasadnione potrzeby rozmowy (nocne Polaków rozmowy), określania swojego miejsca w życiu. Bywalcy klubów studenckich widzieli, w wierszach swego niewiele starszego kolegi, siebie, swoją egzystencję, swoje lęki. Składnia tej poezji, bardzo bliska zwyczajnej prozie, często podobna do potocznego języka jakim się posługiwano – z typową wieloznaczną ironią, z sarkazmem rodem z lat socjalizmu gierkowskiego – dziś już nieco zapomnianymi z pewnością mniej zrozumiałymi, ze sztuką aluzji, potrzebną pierwotnie w zmaganiach z cenzurą, przerobioną w literaturze na sztukę stylu, metajęzyk. Potoczność stylu i formy wzbogacana była przez Gizellę anegdotycznymi formami narracji.”

(Tadeusz Skoczek, fragment Słowa wstępnego)

Tomik poetycki Jerzego Gizelli „Sytuacje bezgraniczne” ukazał się nakładem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, w ramach serii „Poeci Krakowa” w 2010 roku. Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Zamówienia: lamelli.com.pl