Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Książka Leszka Czuchajowskiego Wszyscy wspaniali

Książka Leszka Czuchajowskiego Wszyscy wspaniali! jest swoistą autobiografią, o fascynującej formie narracji, w której przenikają się plany czasowe, zdarzenia i wątki, tworząc interesujący kalejdoskop pamięci. Wyrażają  się w nim szczęśliwe dni dzieciństwa, tragiczne przeżycia wojny, historia naszych czasów odbita w okruchach  wspomnień, dojrzewanie, pasja naukowa, kariera uniwersytecka, w kraju i w Stanach Zjednoczonych, portrety kobiet i literackie przyjaźnie. Czytelnik porwany jest w zmienny nurt  żywej, obrazowej opowieści, nie bez ubarwiającego komponentu erotyki. Zapisy pamięci uzupełniają wiersze o osobistej konfesyjnej tonacji, wybrane z wszystkich tomików poety, przywołującego postać ukochanej Małżonki i miłość, która przekracza próg śmierci. W obfitości nowych tytułów, które proponuje rynek, książka ta, dzięki swym walorom literackim oraz dokumentalnym, stanowi pozycję cenną i interesującą.

Leszek Elektorowicz