Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Mira KUŚ MIĘDZY TYM A TAMTYM BRZEGIEM
Mira Kuś […] jawi się tu jeszcze wyraźniej jako poetka oryginalna, osobna, o mocno ustawionym głosie.[…] Jej znakiem jest prostota, rzeczowość, spostrzegawczość, trafność, delikatne poczucie humoru, filozoficzna czułość, i wreszcie – mądra, nie udawana skromność. Zbiór Między tym a tamtym brzegiem zawiera utwory o niezwykłej lirycznej urodzie, czystym tonie, nadzwyczajnej klarowności obrazów i dykcji, mądre prostotą najistotniejszych doświadczeń. Zaiste, są to hymny na cześć istnienia. I warto docenić ich pokrzepiającą, pozytywną energię! Krzysztof Lisowski (z recenzji)
WYDANE:
Collegium Columbinum, Kraków 2010