Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Poezja i Gwiazdy 2008
Książka poetycka „Poezja i Gwiazdy 2008” wydana została przez wyd. Columbinum, z okazji dorocznej imprezy odbywającej się w Jamie Michalika (w tym roku 16 czerwca), sponsorowana przez Fundację Tisslowitzów.
Opracowanie redakcyjne: Beata Szymańska
Autorzy: Alicja Baluch, Józef Baran, Marek Baterowicz, Leszek Czuchajowski, Leszek Długosz, Grażyna Dobreńko, Eligiusz Dymowski, Leszek Elektorowicz, Lesław Falecki, Wiesław Kulikowski, Mira Kuś, Ryszard Krynicki, Władysław Lenkiewicz, Krystyna Lenkowska, Ewa Lipska, Agnieszka Lisak, Krzysztof Lisowski, Jan Lohmann, Romuald Mieczkowski, Kinga Olewicz, Eryk Ostrowski, Eryk Ostrowski, Apolonia Ptak, Aarne Puu, Braha Rosenfeld, Anna Skoczylas, Ewa Sonnenberg, Stanisław Stabro, Beata Szymańska, Wisława Szymborska, Elżbieta Wojnarowska, Anna Wojnarska-Maińska, Adam Zagajewski, Zofia Zarębianka, Elżbieta Zechenter−Spławińska, Bogusław Żurakowski, Waldermar Żyszkiewicz.
ZAMÓWIENIA
e-mail: i-ksiegarnia@columbinum.com.pl