Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Stanisław Stabro Oko Thery

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Tomik poezji Oko Thery Stanisława Stabro został wydany przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie z okazji 40-lecia pracy twórczej Poety i profesora Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka ta, będąca dziełem jednego z najbardziej znaczących twórców „Nowej Fali”, również krytyka i historyka literatury, autora szeregu książek z tej dziedziny, ukazuje się po dwunastu latach od ostatniego tomu Życie do wynajęcia, wydanego przez Stanisława Stabro w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wiesze te, skupiające się na temacie śmierci, przemijania, miłości i losu, zwięzłe i oszczędne, jeżeli chodzi o środki wyrazu, są zapisem dramatu egzystencji bohatera lirycznego. Są świadectwem pełni przeżywanej przez pogodzonego już ze sobą i ze światem artysty, schodzącego „po drugiej stronie wzgórza”, z której to perspektywy znika zgiełk polityki, historii oraz przemocy współczesnego świata. Pozostaje tylko poezja.


ZAMÓWIENIA
www.lamelli.com.pl