Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na spotkanie z cyklu

Rozkręcamy Literacki Kraków:

 

promocja książki

Wisława Szymborska Wybór poezji

(Biblioteka Narodowa Seria I nr 327)

 

Wstęp i opracowanie: prof. Wojciech Ligęza

 Prowadzenie i rozmowa z Wojciechem Ligęzą: dr hab. Joanna Zach

Wiersze Wisławy Szymborskiej czytać będzie: Gabriela Oberbek

 

13 czerwca (wtorek) 2017, godz. 18:00

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW

 

Wisława Szymborska (1923–2012) – poetka i felietonistka, jedna z najwybitniejszych pisarek polskich XX wieku. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla w roku 1996. Debiutowała w 1952 roku utrzymanym w konwencji socrealistycznej tomem wierszy Dlatego żyjemy, w roku 2012 ukazał się jej ostatni zbiór poetycki, zatytułowany Wystarczy. Komplet felietonów poetki, pisanych w latach 1967–2002, ukazał się w tomie Wszystkie lektury nadobowiązkowe (2005). Twórczość literacka Szymborskiej przetłumaczona została na ponad 40 języków. Przez całe dorosłe życie była związana z Krakowem. Współpracowała m.in. z „Życiem Literackim”, „NaGłosem”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą”. Członkini i założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, PEN Clubu i Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974) i Orderem Orła Białego (2011).

Wojciech Ligęza – historyk literatury, krytyk, eseista, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku, członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor książek: Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych (Kraków 1998), Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych (Kraków 2001), O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (Kraków 2002), Pod kreską. Teksty z lat 1996-2013 (2013). Współautor i redaktor tomów zbiorowych, m.in. Pamięć głosów. Studia nad twórczością Aleksandra Wata (1992), Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej (1995), Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999 (2001), Poszukiwanie realności. Literatura – Dokument – Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu (Kraków 2003), Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje (2005), Etapy Józefa Wittlina (2014).