Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu
ROZKRĘCAMY LITERACKI KRAKÓW

AUTORZY DO ROZKRĘCENIA:
Małgorzata Misiewicz
Tomasz Mazur
Tadeusz Kisielewski
Michał Piętniewicz

ROZKRĘCA:
Michał Zabłocki

Małgorzata Misiewicz – Swoje wiersze zamieszczała w zbiorowych tomikach Konfraterni Poetów, do której należy od czasu jej założenia. Tłumaczono je niekiedy m.in. na litewski, węgierski, słowacki, angielski.
Jej wiersze w tłumaczeniu Pani Profesor Reginy Grol włączone były także do dwujęzycznego wydania Antologii Polskiej Współczesnej Poezji Kobiecej „Ambers Aglow” wydanej przez State Empire College University of New Jork w roku 1996.Prozą ukazały się teksty artykułów wstępnych, a także innych artykułów, w czasopiśmie „Dla Nas” w którym pracowała jako redaktor naczelna w latach 1992-2008. Opublikowała 11 tomików wierszy.

Tomasz Mazur- Nieustannie poszukujący duch, przemierzył Chiny rowerem, dwukrotnie Atlantyk niewielkim jachtem, Azję oraz Amerykę Południową z plecakiem na grzbiecie.W latach dziewięćdziesiątych debiutował artykułami na łamach „Przekroju” oraz prowadził własne wydawnictwo turystyczne (jest autorem przewodnika po Turcji). Przez długi czas zafascynowany był Indiami, czego owocem stała się przyjęta entuzjastycznie przez indologów (i nie tylko) książka Mozaika indyjska (Wydawnictwo Kurpisz, 2005 i 2009), nominowana w 2006 roku do Nagrody im. Beaty Pawlak.

Tadeusz Kisielewski – politolog, niezależny analityk stosunków międzynarodowych, zajmuje się globalną geopolityką i geostrategią, również historią najnowszą. Jest także publicystą i komentatorem politycznym. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. Opublikował 21 książek i kilkaset artykułów. Poza kilkoma wyjątkami jego twórczość można podzielić na trzy główne działy: problematyka katyńska, problematyka śmierci gen. W. Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, problematyka współczesnych stosunków międzynarodowych.

Michał Piętniewicz – obecnie pracuje nad rozprawą doktorską o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Wydał Oddział otwarty jako nagrodę w projekcie Połów ( Biuro Literackie, 2008 ) Odpoczynek po niczym ( 2011 Miniatura) oraz zbiór opowiadań Tarnowskie baśnie i mity (Miniatura 2012). Publikował w Dekadzie Literackiej, Arcanach, Arkadii, Nowym czasie, Metaforze, Fragile,, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Frondzie, Odrze, Akcencie, Miesięczniku Kraków, Ha!arcie, Wyspie, Kontekstach Kultury, w Przystani Biura Literackiego, w internetowej Szafie, w Pkpzin, Nowej Dekadzie Online. Redaktor kwartalnika literacko-artystycznego Metafora w roku 2012. Był wyróżniany w kilku konkursach poetyckich. Między innymi im. Zbigniewa Dominiaka Moje świata widzenie, czy w konkursie im. Witolda Gombrowicza Przeciw poetom. Stypendysta miasta Krakowa w dziedzinie literatury w roku 2012. Prowadził zajęcia na UJ z przedmiotów: literatura współczesna i warsztaty krytyczne. Tłumaczony na język rumuński. Obecnie prowadzi wykłady z literatury polskiej dla seniorów w Domu Kultury Podgórze w Krakowie.