Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu

Salon Literacki SPP:

promocja najnowszego tomiku poetyckiego

EWY ELŻBIETY NOWAKOWSKIEJ

„Aż trudno uwierzyć. Apokryfy krakowskie”
wydanego w serii Krakowska Biblioteka SPP

15 września (czwartek) 2016, godz. 18:00
Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW

Prowadzenie: PROF. DR HAB. WOJCIECH LIGĘZA

Głos w dyskusji: KRZYSZTOF LISOWSKI, autor posłowia do tomiku

śpiew: MACIEJ MICHALIK

„Aż trudno uwierzyć ileż cudowności w tej alternatywnej, subiektywnej wizji rodzinnego miasta, którą poetka nazywa „apokryfami krakowskimi”. (…) Ewa Elżbieta Nowakowska stworzyła oryginalny i czuły przewodnik po królewskim mieście, ale to też pamiętnik własnej, nigdy nie kończącej się przygody z tymi zachwycającymi, świętymi, tajemniczymi miejscami. Poetka harmonijnie odsłania sensowny świat rzeczy, działań, właściwości i powiązań, spokrewniających epoki, ludzi i przedmioty. Przekazuje nam dar znacznie uważniejszego widzenia i jakby wbrew nurtowi czasu potrafi zebrać w swych wierszach żywe doświadczenie nieobecnych, ich wiedzę o życiu miejsc, widoków, artefaktów.(…) Swoją poetycką perswazją ocala przed entropią rzeczy, sytuacje, mgnienia czasu mniej i bardziej istniejące. (…) Ocala i Miasto, i nas przed pustką, która bywa dosłowna.” (Z posłowia Krzysztofa Lisowskiego)

EWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA (ur. w Krakowie) – poetka, eseistka i tłumaczka (m. in. Alice Munro, Thomasa Mertona i Elif Shafak), absolwentka filologii angielskiej UJ i podyplomowej Akademii Dziedzictwa, wykładowca AGH, członkini krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nominowana do Nagrody Głównej im. J. Bierezina (1997) i do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za tom Merton Linneusz Artaud (2013). Laureatka I nagrody w Konkursie im. K.K. Baczyńskiego (1998),  Nagrody „Krakowska Książka Miesiąca” za tom Trzy ołówki (kwiecień 2014); uhonorowana przez Wisławę Szymborską II nagrodą w konkursie „Rynna poetycka” (2004). Wydała tomy wierszy: Dopiero pod pewnym kątem (1999), Nieboskłony (2003), Oko (Wydawnictwo Literackie 2010), Merton Linneusz Artaud (FORMA 2012), Trzy ołówki (Wydawnictwo Austeria 2013), Nareszcie (FORMA 2014) oraz zbiór opowiadań Apero na moście (FORMA 2010). Publikowała m.in. w Odrze, Zeszytach Literackich, Twórczości, Dekadzie Literackiej, Kwartalniku Artystycznym, Tyglu Kultury, Studium, Przekładańcu, Wyspie i Krakowie. Jej wiersze tłumaczono na język angielski, węgierski, hiszpański i hebrajski. Wspólnie z Robin Davidson dokonała tłumaczenia i wyboru wierszy Ewy Lipskiej, który ukazał się w USA pod tytułem The New Century (2009).

prof. dr hab. Wojciech Ligęza – historyk literatury, uznany krytyk literacki, eseista, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, członek Zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor wielu książek i dzieł naukowych; zajmuje się głównie poezją polską XX wieku oraz literaturą emigracyjną. Wspólnie z prof. dr hab. Gabrielą Matuszek redaguje serię wydawniczą „Krakowska Biblioteka SPP”.

Krzysztof Lisowski – poeta, prozaik, eseista, krytyk, tłumacz, znawca antyku, redaktor i współpracownik pism literacko-społecznych, m. in. „Krakowa” i „Nowych książek”, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu, wykładowca w szkole „creative writing” UJ, laureat licznych nagród. Opublikował blisko 30 książek, ostatnio zbiór „Motyl Wisławy” (FORMA 2014).

Maciej Michalik – baryton, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej i Papieskiej Akademii Teologicznej. Założyciel i kierownik artystyczny męskiego kwartetu wokalnego TRIPLUM, śpiewak Królewskich Rorantystów i współzałożyciel Collegium Zieleński. Pasjonat tanga argentyńskiego.