Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu

Salon Literacki SPP:

promocja Almanachu Koła Młodych SFERA 3

9 lutego 2017, godz. 18.00,

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7

Spotkanie poprowadzi przewodniczący Koła – dr Michał Piętniewicz

Słowo wstępne wygłosi opiekun Koła – prof. Bogusław Żurakowski

Koło Młodych w Krakowie istnieje od 1945 roku. Przewinęli się przez nie tak wybitni twórcy polskiej literatury jak Wisława Szymborska, Jalu Kurek, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, Beata Szymańska, Stanisław Stabro i wielu innych (nazwiska podajemy za Adamem Włodkiem). Dziś oddajemy w ręce czytelników trzeci almanach Koła Młodych, w którym zawarliśmy wiersze aktualnych jego wychowanków. Wiersze poetów o różnych typach wrażliwości, o różnych zapatrywaniach na świat, a nawet należących do różnych pokoleń. Ufamy, że przynajmniej niektóre z nich przetrwają próbę czasu i przyczynią się do podtrzymania legendy Koła Młodych.