Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na promocję książki

Wojciecha Ligęzy

Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Prowadzenie: Józef Maria Ruszar

8 grudnia (czwartek) 2016, godz 18.00

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7

Wojciech Ligęza – historyk literatury, krytyk, eseista, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku, członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor książek: Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych (Kraków 1998), Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych (Kraków 2001), O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (Kraków 2002), Pod kreską. Teksty z lat 1996-2013 (2013). Współautor i redaktor tomów zbiorowych, m.in. Pamięć głosów. Studia nad twórczością Aleksandra Wata (1992), Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej (1995), Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999 (2001), Poszukiwanie realności. Literatura – Dokument – Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu (Kraków 2003), Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje (2005), Etapy Józefa Wittlina (2014).

Najnowsza jego książka Bez rutyny (2016), wydana przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, ukazała się w wychodzącej od roku 2004 serii „Biblioteka Pana Cogito”.